Nạp thẻ


Mệnh giá @ Cash
100.000 VNĐ 10.000 @
200.000 VNĐ 20.000 @
300.000 VNĐ 30.000 @
400.000 VNĐ 40.000 @
500.000 VNĐ 50.000 @


Loại thẻ Giá trị nhận được Tình trạng
Vietcombank +10% Hoạt động
Vina +5% Bảo trì
Momo +10% Hoạt động
Viettel +5% Hoạt động
Thế giới di động +5% Hoạt động

Trước khi chuyển tiền bằng hình thức TGDĐ liên hệ fanpage

Gửi mã thẻ + seri + tài khoản nạp qua fanpage để nhận Cash

Liên hệ nạp trực tiếp trên fanpage,chỉ 5 phút