BẢNG XẾP HẠNG CẤP ĐỘ Kênh MÃNH LONG | Bảng xếp hạng tài phú Mãnh Long
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Optimuss 
 Thích Khách 
 149 
 LanQuePhuong 
 Tà phái 
 9 
 1,683,867 
 5 
2
 zKemGaThoi 
 Thích Khách 
 153 
 ThienMaCung 
 Tà phái 
 9 
 1,953,965 
 4 
3
 Jellal 
 Cung Thủ 
 153 
 FairyTailz 
 Tà phái 
 9 
 1,803,751 
 4 
4
 Wind 
 Kiếm Khách 
 153 
 HongHungHoi 
 Chính phái 
 9 
 1,727,596 
 4 
5
 Giet 
 Thích Khách 
 153 
 LanQuePhuong 
 Tà phái 
 9 
 1,596,209 
 4 
6
 ThichPK 
 Thích Khách 
 152 
 ThienMaCung 
 Tà phái 
 9 
 1,627,811 
 4 
7
 B0SS 
 Thích Khách 
 152 
 LanQuePhuong 
 Tà phái 
 9 
 1,631,748 
 4 
8
 zSatPhaLang 
 Thích Khách 
 151 
 LanQuePhuong 
 Chính phái 
 9 
 1,703,678 
 4 
9
 MaTon 
 Thích Khách 
 150 
 ThienMaCung 
 Tà phái 
 9 
 2,266,578 
 4 
10
 Reyno 
 Kiếm Khách 
 150 
 HongHungHoi 
 Chính phái 
 9 
 1,805,701 
 4 
11
 TieuNguNhi 
 Kiếm Khách 
 150 
 HongHungHoi 
 Chính phái 
 9 
 1,771,169 
 4 
12
 zHoaLongz 
 Thích Khách 
 150 
 HongHungHoi 
 Chính phái 
 9 
 2,248,226 
 4 
13
 DongTa 
 Cung Thủ 
 150 
 ThienMaCung 
 Tà phái 
 9 
 1,789,171 
 4 
14
 BuomXinh 
 Thích Khách 
 149 
 ThienMaCung 
 Tà phái 
 9 
 1,555,806 
 4 
15
 2Nhay 
 Kiếm Khách 
 149 
 LanQuePhuong 
 Chính phái 
 9 
 1,808,531 
 4 
16
 Sora 
 Đại Phu 
 149 
 LanQuePhuong 
 Tà phái 
 9 
 1,570,906 
 4 
17
 KimHuongNgoc 
 Đại Phu 
 149 
 ThienMaCung 
 Tà phái 
 9 
 1,819,965 
 4 
18
 Ytadamdang 
 Đại Phu 
 148 
 ThienMaCung 
 Tà phái 
 9 
 308,652 
 4 
19
 zBxKemGaThoi 
 Thích Khách 
 148 
 ThienMaCung 
 Tà phái 
 9 
 1,684,899 
 4 
20
 OngNoi 
 Đao Khách 
 146 
 ThienMaCung 
 Tà phái 
 9 
 118,578 
 4 

Trang 0 của 67 | 0 1 2 |