Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Mercury 
 Đao Khách 
 118 
 KingFast 
 Chính phái 
 6 
 248,591 
 0 
2
 Archilles 
 Đao Khách 
 118 
 QuyCc 
 Tà phái 
 6 
 265,714 
 0 
3
 KiepCamDao 
 Đao Khách 
 116 
 QuyCc 
 Chính phái 
 6 
 191,737 
 0 
4
 ThiHoa 
 Đao Khách 
 116 
 QuyCc 
 Chính phái 
 6 
 191,614 
 0 
5
 OngNoi 
 Đao Khách 
 115 
 QuyCc 
 Tà phái 
 6 
 140,836 
 0 
6
 TaTon 
 Đao Khách 
 114 
  
 Tà phái 
 6 
 160,950 
 0 
7
 zZDaoDenZz 
 Đao Khách 
 113 
  
 Tà phái 
 6 
 157,158 
 0 
8
 MatDay 
 Đao Khách 
 112 
 BsThuY 
 Chính phái 
 6 
 94,188 
 0 
9
 zBxKemGa 
 Đao Khách 
 111 
 FarmTSClan 
 Tà phái 
 6 
 66,842 
 0 
10
 ZzPeDaozZ 
 Đao Khách 
 111 
 KoRa 
 Tà phái 
 6 
 120,772 
 0 
11
 Golden 
 Đao Khách 
 110 
 ThangLongClan 
 Chính phái 
 6 
 101,581 
 0 
12
 Scott 
 Đao Khách 
 110 
  
 Tà phái 
 6 
 73,370 
 0 
13
 KimJonqKook 
 Đao Khách 
 110 
 FanKoreaClan 
 Chính phái 
 6 
 70,200 
 0 
14
 EmGheMienTay 
 Đao Khách 
 110 
 DiHoaCung 
 Tà phái 
 6 
 102,170 
 0 
15
 HanBaoQuan 
 Đao Khách 
 109 
 FairyTailz 
 Chính phái 
 5 
 63,899 
 0 
16
 JiRen 
 Đao Khách 
 109 
 KingFast 
 Chính phái 
 5 
 78,489 
 0 
17
 KonChim 
 Đao Khách 
 108 
 SaiGonBang 
 Tà phái 
 5 
 61,303 
 0 
18
 HaGiLand 
 Đao Khách 
 108 
 HaGiLand 
 Chính phái 
 5 
 79,390 
 0 
19
 TuyetDinh 
 Đao Khách 
 108 
 DiHoaCung 
 Chính phái 
 5 
 51,914 
 0 
20
 BeQuaSaoVeDay 
 Đao Khách 
 108 
 DiHoaCung 
 Tà phái 
 5 
 64,437 
 0 

Trang 0 của 8 | 0 1 2 |