Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 VoLiemSi 
 Quyền Sư 
 112 
 BsThuY 
 Chính phái 
 6 
 103,822 
 0 
2
 TieuYeu 
 Quyền Sư 
 111 
 QuyCc 
 Chính phái 
 6 
 151,485 
 0 
3
 DungSiAnhHung 
 Quyền Sư 
 110 
  
 Chính phái 
 6 
 51,088 
 0 
4
 CtXa 
 Quyền Sư 
 110 
 BsThuY 
 Chính phái 
 6 
 48,803 
 0 
5
 TieuKieu 
 Quyền Sư 
 107 
 VoTinh 
 Chính phái 
 5 
 54,554 
 0 
6
 KaiOShin 
 Quyền Sư 
 106 
  
 Tà phái 
 5 
 56,590 
 0 
7
 MarlBoro 
 Quyền Sư 
 101 
 QuyCc 
 Tà phái 
 5 
 34,075 
 0 
8
 DogPhuogBatBai 
 Quyền Sư 
 100 
  
 Chính phái 
 5 
 17,784 
 0 
9
 KingZone 
 Quyền Sư 
 100 
  
 Tà phái 
 4 
 19,002 
 0 
10
 JayB 
 Quyền Sư 
 97 
  
 Tà phái 
 4 
 25,438 
 0 
11
 OneP 
 Quyền Sư 
 96 
  
 Chính phái 
 4 
 7,200 
 0 
12
 VoHoc 
 Quyền Sư 
 87 
  
 Tà phái 
 4 
 7,250 
 0 
13
 Kiss 
 Quyền Sư 
 85 
  
 Tà phái 
 4 
 2,900 
 0 
14
 PeMy 
 Quyền Sư 
 73 
  
 Chính phái 
 3 
 650 
 0 
15
 LaoPhatGia 
 Quyền Sư 
 70 
  
 Tà phái 
 3 
 300 
 0 
16
 ChojChoj 
 Quyền Sư 
 61 
  
 Tà phái 
 3 
 200 
 0 
17
 ChoAnXac 
 Quyền Sư 
 11 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
18
 KingDome 
 Quyền Sư 
 1 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
19
 qqweqweq 
 Quyền Sư 
 1 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
20
 QuaiCai 
 Quyền Sư 
 1 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 

Trang 0 của 1 | 0 1 |