Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 BLACK 
 Diệu Yến 
 119 
 KingFast 
 Tà phái 
 6 
 339,145 
 0 
2
 CaNho 
 Diệu Yến 
 117 
 QuyCc 
 Tà phái 
 6 
 264,943 
 0 
3
 PhanAnh 
 Diệu Yến 
 117 
 KingFast 
 Tà phái 
 6 
 230,663 
 0 
4
 VyVyXinhDepA 
 Diệu Yến 
 116 
 KingFast 
 Chính phái 
 6 
 206,471 
 0 
5
 SoDuong 
 Diệu Yến 
 115 
 QuyCc 
 Tà phái 
 6 
 145,546 
 0 
6
 xXxChipPhexXx 
 Diệu Yến 
 114 
 QuyCc 
 Tà phái 
 6 
 190,117 
 0 
7
 ZzThanhVu2zZ 
 Diệu Yến 
 113 
 QuyCc 
 Chính phái 
 6 
 175,876 
 0 
8
 BangNhi 
 Diệu Yến 
 113 
 KingFast 
 Chính phái 
 6 
 161,987 
 0 
9
 o0oMsTao 
 Diệu Yến 
 112 
 HiepKhach 
 Tà phái 
 6 
 103,610 
 0 
10
 ChayDiEm 
 Diệu Yến 
 112 
 DiHoaCung 
 Chính phái 
 6 
 58,253 
 0 
11
 zKemGa 
 Diệu Yến 
 111 
 FarmTSClan 
 Tà phái 
 6 
 72,498 
 0 
12
 Whis 
 Diệu Yến 
 111 
 Universe7 
 Chính phái 
 6 
 69,406 
 0 
13
 Athena 
 Diệu Yến 
 111 
 QuyCc 
 Chính phái 
 6 
 90,578 
 0 
14
 BeTrum3 
 Diệu Yến 
 111 
 DiHoaCung 
 Chính phái 
 6 
 67,132 
 0 
15
 Arow 
 Diệu Yến 
 111 
  
 Chính phái 
 6 
 67,700 
 0 
16
 BeTrum2 
 Diệu Yến 
 111 
  
 Chính phái 
 6 
 65,537 
 0 
17
 liuliu 
 Diệu Yến 
 110 
  
 Chính phái 
 6 
 63,891 
 0 
18
 KimChon 
 Diệu Yến 
 110 
 SaiGonBang 
 Tà phái 
 6 
 73,157 
 0 
19
 KimBinhNhi 
 Diệu Yến 
 110 
 KingFast 
 Chính phái 
 6 
 75,530 
 0 
20
 BeBuLaTao 
 Diệu Yến 
 110 
  
 Chính phái 
 6 
 64,068 
 0 

Trang 0 của 5 | 0 1 2 |