Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 TryHard 
 Kiếm Khách 
 118 
 KingFast 
 Chính phái 
 6 
 291,241 
 0 
2
 TranGiang 
 Kiếm Khách 
 118 
 KingFast 
 Tà phái 
 6 
 281,539 
 0 
3
 Thanhvu 
 Kiếm Khách 
 116 
 QuyCc 
 Chính phái 
 6 
 252,029 
 0 
4
 JamBa 
 Kiếm Khách 
 114 
 SaiGonBang 
 Tà phái 
 6 
 173,619 
 0 
5
 HKhello 
 Kiếm Khách 
 113 
  
 Chính phái 
 6 
 135,700 
 0 
6
 MaiLe 
 Kiếm Khách 
 113 
 QuyCc 
 Chính phái 
 6 
 169,474 
 0 
7
 TUYETBANG 
 Kiếm Khách 
 112 
 KingFast 
 Tà phái 
 6 
 145,464 
 0 
8
 Smoak 
 Kiếm Khách 
 112 
  
 Tà phái 
 6 
 73,590 
 0 
9
 ZzKiemCongTuzZ 
 Kiếm Khách 
 111 
 KoRa 
 Tà phái 
 6 
 119,457 
 0 
10
 SonYeonJae 
 Kiếm Khách 
 110 
 FanKoreaClan 
 Tà phái 
 6 
 100,050 
 0 
11
 AThichEmGheMT 
 Kiếm Khách 
 110 
 DiHoaCung 
 Tà phái 
 6 
 116,245 
 0 
12
 KiemLaEm 
 Kiếm Khách 
 108 
  
 Tà phái 
 5 
 44,793 
 0 
13
 KimChi 
 Kiếm Khách 
 106 
 AnhVaToi 
 Chính phái 
 5 
 94,334 
 0 
14
 oOoNghioOo 
 Kiếm Khách 
 106 
 FairyTailz 
 Tà phái 
 5 
 34,867 
 0 
15
 NuHiep 
 Kiếm Khách 
 106 
 DiHoaCung 
 Chính phái 
 5 
 25,681 
 0 
16
 YThienKiem 
 Kiếm Khách 
 103 
 SexTool 
 Tà phái 
 5 
 31,415 
 0 
17
 TonTu 
 Kiếm Khách 
 101 
 HiepKhach 
 Chính phái 
 5 
 17,248 
 0 
18
 MrCee 
 Kiếm Khách 
 101 
  
 Chính phái 
 5 
 35,334 
 0 
19
 Rinn 
 Kiếm Khách 
 100 
 SaiGonBang 
 Tà phái 
 5 
 15,107 
 0 
20
 ForceLove 
 Kiếm Khách 
 99 
 BsThuY 
 Tà phái 
 4 
 30,217 
 0 

Trang 0 của 3 | 0 1 2 |