Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 TapChoiThuong 
 Thương Hào 
 116 
 QuyCc 
 Chính phái 
 6 
 192,657 
 0 
2
 XxChipPhexX 
 Thương Hào 
 112 
 HiepKhach 
 Tà phái 
 6 
 155,660 
 0 
3
 XinhGeTa 
 Thương Hào 
 108 
 DiHoaCung 
 Chính phái 
 5 
 64,201 
 0 
4
 ThuongHB 
 Thương Hào 
 107 
  
 Chính phái 
 5 
 81,474 
 0 
5
 OngTrumThuong 
 Thương Hào 
 106 
 FairyTailz 
 Chính phái 
 5 
 39,526 
 0 
6
 KonChiim 
 Thương Hào 
 103 
 SaiGonBang 
 Tà phái 
 5 
 9,675 
 0 
7
 PhaThienThuong 
 Thương Hào 
 103 
 DiHoaCung 
 Chính phái 
 5 
 39,071 
 0 
8
 SongNhi 
 Thương Hào 
 102 
 DiHoaCung 
 Chính phái 
 5 
 44,761 
 0 
9
 LoveForever 
 Thương Hào 
 99 
  
 Tà phái 
 4 
 28,062 
 0 
10
 KuTaTaXoa 
 Thương Hào 
 98 
 DiHoaCung 
 Tà phái 
 4 
 19,508 
 0 
11
 MeGuRine 
 Thương Hào 
 98 
 QuyCc 
 Tà phái 
 4 
 46,733 
 0 
12
 LucThienThien 
 Thương Hào 
 96 
  
 Chính phái 
 4 
 25,233 
 0 
13
 BaThuong 
 Thương Hào 
 92 
  
 Tà phái 
 4 
 6,000 
 0 
14
 TheKid 
 Thương Hào 
 90 
 QuyCc 
 Chính phái 
 4 
 4,100 
 0 
15
 ThuongCamDo 
 Thương Hào 
 90 
 DiHoaCung 
 Tà phái 
 4 
 2,550 
 0 
16
 HomeViet 
 Thương Hào 
 89 
 QuyCc 
 Tà phái 
 4 
 2,850 
 0 
17
 ZhaoYun 
 Thương Hào 
 85 
 BsThuY 
 Tà phái 
 4 
 2,080 
 0 
18
 TapDeo 
 Thương Hào 
 84 
  
 Tà phái 
 4 
 1,700 
 0 
19
 KENPRINCE 
 Thương Hào 
 83 
  
 Chính phái 
 4 
 2,150 
 0 
20
 MrSon 
 Thương Hào 
 82 
  
 Tà phái 
 4 
 1,750 
 0 

Trang 0 của 2 | 0 1 2 |