Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 LinhHuyen 
 Cung Thủ 
 117 
 KingFast 
 Chính phái 
 6 
 248,896 
 0 
2
 zKemThoi 
 Cung Thủ 
 115 
 QuyCc 
 Tà phái 
 6 
 201,602 
 0 
3
 Medusa 
 Cung Thủ 
 114 
 BsThuY 
 Chính phái 
 6 
 126,410 
 0 
4
 RedDragon 
 Cung Thủ 
 114 
  
 Chính phái 
 6 
 178,329 
 0 
5
 NoThing 
 Cung Thủ 
 113 
 QuyCc 
 Tà phái 
 6 
 149,425 
 0 
6
 XXXXXX 
 Cung Thủ 
 110 
  
 Chính phái 
 6 
 73,917 
 0 
7
 BaTrumCung 
 Cung Thủ 
 109 
  
 Chính phái 
 5 
 68,408 
 0 
8
 SonqJonqKi 
 Cung Thủ 
 109 
 FanKoreaClan 
 Tà phái 
 5 
 66,800 
 0 
9
 DieoChao 
 Cung Thủ 
 108 
 VoTinh 
 Chính phái 
 5 
 89,542 
 0 
10
 HotGeTa 
 Cung Thủ 
 107 
 BsThuY 
 Chính phái 
 5 
 80,068 
 0 
11
 JonhWick 
 Cung Thủ 
 107 
 QuyCc 
 Chính phái 
 5 
 62,442 
 0 
12
  Mystogan  
 Cung Thủ 
 105 
 FairyTailz 
 Tà phái 
 5 
 19,124 
 0 
13
 Aryano 
 Cung Thủ 
 105 
 DiHoaCung 
 Chính phái 
 5 
 38,585 
 0 
14
 Promises 
 Cung Thủ 
 103 
 QuyCc 
 Tà phái 
 5 
 19,000 
 0 
15
 zMaCung 
 Cung Thủ 
 102 
 MaThanClan 
 Chính phái 
 5 
 11,810 
 0 
16
 VoHa 
 Cung Thủ 
 101 
  
 Tà phái 
 5 
 19,642 
 0 
17
 Miao 
 Cung Thủ 
 100 
  
 Chính phái 
 5 
 11,150 
 0 
18
 WHITE 
 Cung Thủ 
 100 
 KingFast 
 Tà phái 
 5 
 11,622 
 0 
19
 CungNuTa 
 Cung Thủ 
 99 
 DocHanh 
 Chính phái 
 4 
 15,752 
 0 
20
 Baann 
 Cung Thủ 
 97 
  
 Chính phái 
 4 
 9,201 
 0 

Trang 0 của 2 | 0 1 2 |