Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 zBxKemThoi 
 Đại Phu 
 115 
 QuyCc 
 Tà phái 
 6 
 232,127 
 0 
2
 KhinhVu 
 Đại Phu 
 115 
 QuyCc 
 Tà phái 
 6 
 139,233 
 0 
3
 Hate 
 Đại Phu 
 114 
 KingFast 
 Chính phái 
 6 
 174,387 
 0 
4
 ZzDaiCaBacSyzZ 
 Đại Phu 
 110 
 KoRa 
 Tà phái 
 6 
 120,157 
 0 
5
 YYYYYY 
 Đại Phu 
 110 
  
 Chính phái 
 6 
 64,730 
 0 
6
 DaiHai 
 Đại Phu 
 110 
  
 Chính phái 
 6 
 96,096 
 0 
7
 JiYong 
 Đại Phu 
 108 
 KingFast 
 Chính phái 
 5 
 80,000 
 0 
8
 YThanh 
 Đại Phu 
 108 
 KingFast 
 Tà phái 
 5 
 68,381 
 0 
9
 ThichDaiGia 
 Đại Phu 
 108 
 DiHoaCung 
 Tà phái 
 5 
 78,949 
 0 
10
 TuyetMai 
 Đại Phu 
 108 
  
 Chính phái 
 5 
 73,447 
 0 
11
 DPHB 
 Đại Phu 
 108 
 KingFast 
 Chính phái 
 5 
 78,774 
 0 
12
 KeoNgot 
 Đại Phu 
 107 
 BLFull 
 Tà phái 
 5 
 58,101 
 0 
13
 CuLungCong 
 Đại Phu 
 107 
 VoTinh 
 Chính phái 
 5 
 62,061 
 0 
14
 T400 
 Đại Phu 
 107 
  
 Tà phái 
 5 
 34,629 
 0 
15
 BlackHorse 
 Đại Phu 
 106 
 QuyCc 
 Chính phái 
 5 
 64,030 
 0 
16
 HellsGirls 
 Đại Phu 
 106 
 AnhVaToi 
 Chính phái 
 5 
 96,245 
 0 
17
 ChuyenBomVu 
 Đại Phu 
 103 
 BsThuY 
 Tà phái 
 5 
 31,875 
 0 
18
 HoaLienTyTy 
 Đại Phu 
 102 
  
 Tà phái 
 5 
 21,581 
 0 
19
 LongNhi 
 Đại Phu 
 101 
 FairyTailz 
 Tà phái 
 5 
 26,459 
 0 
20
 dora 
 Đại Phu 
 101 
  
 Chính phái 
 5 
 17,463 
 0 

Trang 0 của 3 | 0 1 2 |