Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 SaoPhaLe 
 Thích Khách 
 117 
 QuyCc 
 Tà phái 
 6 
 274,276 
 0 
2
 ThichPK 
 Thích Khách 
 116 
 KingFast 
 Tà phái 
 6 
 173,645 
 0 
3
 BaNoiCuaAnh 
 Thích Khách 
 116 
 QuyCc 
 Chính phái 
 6 
 128,851 
 0 
4
 zKemGaThoi 
 Thích Khách 
 116 
 QuyCc 
 Tà phái 
 6 
 325,677 
 0 
5
 Oscars 
 Thích Khách 
 116 
 QuyCc 
 Chính phái 
 6 
 186,065 
 0 
6
 zBxKemGaThoi 
 Thích Khách 
 115 
 QuyCc 
 Tà phái 
 6 
 194,897 
 0 
7
 BuomXinh 
 Thích Khách 
 115 
 QuyCc 
 Tà phái 
 6 
 160,934 
 0 
8
 Boss 
 Thích Khách 
 114 
  
 Tà phái 
 6 
 112,150 
 0 
9
 AnBanhTraTien 
 Thích Khách 
 114 
 QuyCc 
 Tà phái 
 6 
 105,282 
 0 
10
 MaiSuppi 
 Thích Khách 
 113 
  
 Chính phái 
 6 
 158,035 
 0 
11
 LeoCuaBo 
 Thích Khách 
 113 
  
 Chính phái 
 6 
 120,551 
 0 
12
 ZzPeNinzZ 
 Thích Khách 
 111 
 KoRa 
 Tà phái 
 6 
 134,647 
 0 
13
 TruyMenh 
 Thích Khách 
 111 
 QuyCc 
 Chính phái 
 6 
 103,548 
 0 
14
 Unikey 
 Thích Khách 
 111 
 BsThuY 
 Chính phái 
 6 
 40,470 
 0 
15
 TaoLaBeBuOk 
 Thích Khách 
 110 
 BsThuY 
 Chính phái 
 6 
 76,498 
 0 
16
 Kratos 
 Thích Khách 
 110 
 KingFast 
 Chính phái 
 6 
 74,722 
 0 
17
 NinJaVietNam 
 Thích Khách 
 108 
  
 Tà phái 
 5 
 73,607 
 0 
18
 KyNiem 
 Thích Khách 
 108 
  
 Chính phái 
 5 
 83,650 
 0 
19
 KichHB 
 Thích Khách 
 107 
  
 Tà phái 
 5 
 79,890 
 0 
20
 Phitlip 
 Thích Khách 
 107 
  
 Chính phái 
 5 
 54,532 
 0 

Trang 0 của 4 | 0 1 2 |