Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Olivia 
 Cầm Sư 
 114 
  
 Chính phái 
 6 
 191,378 
 0 
2
 LeoLaTui 
 Cầm Sư 
 112 
 KingFast 
 Tà phái 
 6 
 99,190 
 0 
3
 ThienMaCam 
 Cầm Sư 
 111 
  
 Chính phái 
 6 
 118,319 
 0 
4
 HuyetMa 
 Cầm Sư 
 111 
 BsThuY 
 Chính phái 
 6 
 100,112 
 0 
5
 Poseidon 
 Cầm Sư 
 110 
 FairyTailz 
 Tà phái 
 6 
 46,883 
 0 
6
 CamTuQuan 
 Cầm Sư 
 108 
  
 Chính phái 
 5 
 55,280 
 0 
7
 T900 
 Cầm Sư 
 107 
  
 Tà phái 
 5 
 44,823 
 0 
8
 T500 
 Cầm Sư 
 107 
  
 Tà phái 
 5 
 37,145 
 0 
9
 3GPhongAnhDao 
 Cầm Sư 
 106 
 DiHoaCung 
 Chính phái 
 5 
 44,237 
 0 
10
 CoBeBanDam 
 Cầm Sư 
 101 
 HiepKhach 
 Chính phái 
 5 
 15,452 
 0 
11
 King 
 Cầm Sư 
 99 
 FairyTailz 
 Chính phái 
 4 
 11,923 
 0 
12
 T800 
 Cầm Sư 
 94 
  
 Tà phái 
 4 
 6,300 
 0 
13
 HomeVn 
 Cầm Sư 
 89 
  
 Tà phái 
 4 
 3,350 
 0 
14
 VinaHouse 
 Cầm Sư 
 88 
  
 Tà phái 
 4 
 3,700 
 0 
15
 adela111 
 Cầm Sư 
 87 
 FairyTailz 
 Tà phái 
 4 
 4,050 
 0 
16
 BICHHUONG 
 Cầm Sư 
 86 
  
 Tà phái 
 4 
 7,200 
 0 
17
 DanGayTaiTrau 
 Cầm Sư 
 84 
  
 Tà phái 
 4 
 1,500 
 0 
18
 Pink 
 Cầm Sư 
 77 
  
 Tà phái 
 3 
 1,550 
 0 
19
 QuyCam 
 Cầm Sư 
 75 
  
 Tà phái 
 3 
 1,250 
 0 
20
 VyCun 
 Cầm Sư 
 74 
  
 Tà phái 
 3 
 350 
 0 

Trang 0 của 1 | 0 1 |