Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 ThanhLai 
 Hàn Bảo Quân 
 102 
  
 Chính phái 
 5 
 24,122 
 0 
2
 KenSoul 
 Hàn Bảo Quân 
 100 
 SaiGonBang 
 Chính phái 
 5 
 76,384 
 0 
3
 BitchinGirl 
 Hàn Bảo Quân 
 99 
  
 Chính phái 
 4 
 10,600 
 0 
4
 Lita 
 Hàn Bảo Quân 
 96 
  
 Tà phái 
 4 
 7,250 
 0 
5
 Chem1CaiThoi 
 Hàn Bảo Quân 
 90 
 DiHoaCung 
 Tà phái 
 4 
 2,600 
 0 
6
 BiBiCa 
 Hàn Bảo Quân 
 88 
  
 Tà phái 
 4 
 7,523 
 0 
7
 BaoQuan 
 Hàn Bảo Quân 
 87 
  
 Chính phái 
 4 
 3,159 
 0 
8
 ZzHQBzZ 
 Hàn Bảo Quân 
 81 
  
 Tà phái 
 4 
 4,032 
 0 
9
 Runn 
 Hàn Bảo Quân 
 76 
 DiHoaCung 
 Tà phái 
 3 
 1,050 
 0 
10
 SevenUp 
 Hàn Bảo Quân 
 74 
  
 Tà phái 
 3 
 500 
 0 
11
 AMEE 
 Hàn Bảo Quân 
 61 
  
 Tà phái 
 3 
 250 
 0 
12
 QuanKun 
 Hàn Bảo Quân 
 60 
  
 Tà phái 
 3 
 200 
 0 
13
 HanGioDa 
 Hàn Bảo Quân 
 47 
  
 Chính phái 
 2 
 10,150 
 0 
14
 SonqJiHyo 
 Hàn Bảo Quân 
 42 
  
 Tà phái 
 2 
 200 
 0 
15
 ExTromCho 
 Hàn Bảo Quân 
 40 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 150 
 0 
16
 o0o0o 
 Hàn Bảo Quân 
 36 
 HiepKhach 
 Tà phái 
 2 
 850 
 0 
17
 ChuaXaoLon 
 Hàn Bảo Quân 
 35 
  
 Chính phái 
 2 
 10,800 
 0 
18
 sdsda 
 Hàn Bảo Quân 
 35 
  
 Tà phái 
 2 
 100 
 0 
19
 closed012 
 Hàn Bảo Quân 
 35 
  
 Chính phái 
 2 
 150 
 0 
20
 MiniUpp 
 Hàn Bảo Quân 
 27 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 

Trang 0 của 1 | 0 1 |