Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 MaiSieuPhong 
 Đàm Hoa Liên 
 115 
 QuyCc 
 Chính phái 
 6 
 208,234 
 0 
2
 DHLNo1 
 Đàm Hoa Liên 
 113 
 KingFast 
 Chính phái 
 6 
 173,036 
 0 
3
 ThuanNobi 
 Đàm Hoa Liên 
 112 
  
 Chính phái 
 6 
 184,487 
 0 
4
 Hard 
 Đàm Hoa Liên 
 112 
 KingFast 
 Chính phái 
 6 
 109,301 
 0 
5
 JiYung 
 Đàm Hoa Liên 
 109 
 KingFast 
 Chính phái 
 5 
 79,938 
 0 
6
 DepZaiWa 
 Đàm Hoa Liên 
 107 
 BsThuY 
 Chính phái 
 5 
 66,018 
 0 
7
 InTel 
 Đàm Hoa Liên 
 102 
 QuyCc 
 Chính phái 
 5 
 17,112 
 0 
8
 TieuHongTran 
 Đàm Hoa Liên 
 101 
 DiHoaCung 
 Chính phái 
 5 
 38,126 
 0 
9
 KiemTien 
 Đàm Hoa Liên 
 83 
  
 Chính phái 
 4 
 1,650 
 0 
10
 xChipPhex 
 Đàm Hoa Liên 
 79 
  
 Tà phái 
 3 
 1,100 
 0 
11
 giacmotan 
 Đàm Hoa Liên 
 74 
  
 Tà phái 
 3 
 550 
 0 
12
 Pepsii 
 Đàm Hoa Liên 
 73 
  
 Tà phái 
 3 
 350 
 0 
13
 GiaHuy 
 Đàm Hoa Liên 
 69 
  
 Tà phái 
 3 
 650 
 0 
14
 ChiChi 
 Đàm Hoa Liên 
 68 
  
 Chính phái 
 3 
 450 
 0 
15
 AsunaH 
 Đàm Hoa Liên 
 66 
  
 Chính phái 
 3 
 500 
 0 
16
 Acb1 
 Đàm Hoa Liên 
 60 
  
 Chính phái 
 3 
 150 
 0 
17
 HaGiLands 
 Đàm Hoa Liên 
 57 
  
 Tà phái 
 2 
 200 
 0 
18
 WooHee 
 Đàm Hoa Liên 
 56 
  
 Tà phái 
 2 
 200 
 0 
19
 TieuHa 
 Đàm Hoa Liên 
 50 
  
 Chính phái 
 2 
 300 
 0 
20
 TieuNguNhi 
 Đàm Hoa Liên 
 25 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 

Trang 0 của 1 | 0 1 |