Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
21
 zBxKemThoi 
 Đại Phu 
 115 
 QuyCc 
 Tà phái 
 6 
 232,077 
 0 
22
 OngNoi 
 Đao Khách 
 115 
 QuyCc 
 Tà phái 
 6 
 140,686 
 0 
23
 SoDuong 
 Diệu Yến 
 115 
 QuyCc 
 Tà phái 
 6 
 145,546 
 0 
24
 MaiSieuPhong 
 Đàm Hoa Liên 
 115 
 QuyCc 
 Chính phái 
 6 
 208,234 
 0 
25
 zKemThoi 
 Cung Thủ 
 115 
 QuyCc 
 Tà phái 
 6 
 201,552 
 0 
26
 BuomXinh 
 Thích Khách 
 115 
 QuyCc 
 Tà phái 
 6 
 160,934 
 0 
27
 KhinhVu 
 Đại Phu 
 115 
 QuyCc 
 Tà phái 
 6 
 136,237 
 0 
28
 Medusa 
 Cung Thủ 
 114 
 BsThuY 
 Chính phái 
 6 
 126,410 
 0 
29
 Boss 
 Thích Khách 
 114 
  
 Tà phái 
 6 
 112,150 
 0 
30
 TaTon 
 Đao Khách 
 114 
  
 Tà phái 
 6 
 160,750 
 0 
31
 Hate 
 Đại Phu 
 114 
 KingFast 
 Chính phái 
 6 
 174,387 
 0 
32
 xXxChipPhexXx 
 Diệu Yến 
 114 
 QuyCc 
 Tà phái 
 6 
 190,117 
 0 
33
 AnBanhTraTien 
 Thích Khách 
 114 
 QuyCc 
 Tà phái 
 6 
 105,232 
 0 
34
 Olivia 
 Cầm Sư 
 114 
  
 Chính phái 
 6 
 191,378 
 0 
35
 RedDragon 
 Cung Thủ 
 114 
  
 Chính phái 
 6 
 178,279 
 0 
36
 JamBa 
 Kiếm Khách 
 114 
 SaiGonBang 
 Tà phái 
 6 
 173,519 
 0 
37
 HKhello 
 Kiếm Khách 
 113 
  
 Chính phái 
 6 
 135,550 
 0 
38
 MaiLe 
 Kiếm Khách 
 113 
 QuyCc 
 Chính phái 
 6 
 169,324 
 0 
39
 ZzThanhVu2zZ 
 Diệu Yến 
 113 
 QuyCc 
 Chính phái 
 6 
 175,876 
 0 
40
 BangNhi 
 Diệu Yến 
 113 
 KingFast 
 Chính phái 
 6 
 161,987 
 0 

Trang 1 của 35 | 0 1 2 3 |