Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
41
 MaiSuppi 
 Thích Khách 
 113 
  
 Chính phái 
 6 
 158,035 
 0 
42
 LeoCuaBo 
 Thích Khách 
 113 
  
 Chính phái 
 6 
 120,501 
 0 
43
 DHLNo1 
 Đàm Hoa Liên 
 113 
 KingFast 
 Chính phái 
 6 
 173,036 
 0 
44
 NoThing 
 Cung Thủ 
 113 
 QuyCc 
 Tà phái 
 6 
 149,325 
 0 
45
 zZDaoDenZz 
 Đao Khách 
 113 
  
 Tà phái 
 6 
 157,008 
 0 
46
 ThuanNobi 
 Đàm Hoa Liên 
 112 
  
 Chính phái 
 6 
 184,487 
 0 
47
 XxChipPhexX 
 Thương Hào 
 112 
 HiepKhach 
 Tà phái 
 6 
 155,660 
 0 
48
 TUYETBANG 
 Kiếm Khách 
 112 
 KingFast 
 Tà phái 
 6 
 145,464 
 0 
49
 VoLiemSi 
 Quyền Sư 
 112 
 BsThuY 
 Chính phái 
 6 
 103,822 
 0 
50
 MatDay 
 Đao Khách 
 112 
 BsThuY 
 Chính phái 
 6 
 94,188 
 0 
51
 LeoLaTui 
 Cầm Sư 
 112 
 KingFast 
 Tà phái 
 6 
 99,190 
 0 
52
 Hard 
 Đàm Hoa Liên 
 112 
 KingFast 
 Chính phái 
 6 
 109,301 
 0 
53
 Smoak 
 Kiếm Khách 
 112 
  
 Tà phái 
 6 
 73,440 
 0 
54
 o0oMsTao 
 Diệu Yến 
 112 
 HiepKhach 
 Tà phái 
 6 
 103,610 
 0 
55
 ChayDiEm 
 Diệu Yến 
 112 
 DiHoaCung 
 Chính phái 
 6 
 58,253 
 0 
56
 ThienMaCam 
 Cầm Sư 
 111 
  
 Chính phái 
 6 
 118,319 
 0 
57
 ZzPeNinzZ 
 Thích Khách 
 111 
 KoRa 
 Tà phái 
 6 
 134,597 
 0 
58
 zBxKemGa 
 Đao Khách 
 111 
 FarmTSClan 
 Tà phái 
 6 
 66,692 
 0 
59
 HuyetMa 
 Cầm Sư 
 111 
 BsThuY 
 Chính phái 
 6 
 100,112 
 0 
60
 zKemGa 
 Diệu Yến 
 111 
 FarmTSClan 
 Tà phái 
 6 
 72,498 
 0 

Trang 2 của 35 | 0 1 2 3 4 |