BẢNG XẾP HẠNG CẤP ĐỘ Kênh MÃNH LONG | Bảng xếp hạng tài phú Mãnh Long
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 OngNoi 
 Đao Khách 
 146 
 ThienMaCung 
 Tà phái 
 9 
 118,578 
 4 
2
 BlueRed 
 Đao Khách 
 147 
 ThienMaCung 
 Tà phái 
 9 
 1,550,523 
 3 
3
 zBxUtsKem 
 Đao Khách 
 151 
 DragonBlackS 
 Chính phái 
 9 
 150,367 
 2 
4
 DragonGolden 
 Đao Khách 
 149 
 DragonBlackS 
 Chính phái 
 9 
 538,673 
 2 
5
 DaoAtula 
 Đao Khách 
 146 
 HongHungHoi 
 Chính phái 
 9 
 628,034 
 2 
6
 NgNgocAn 
 Đao Khách 
 146 
 DragonBlackS 
 Tà phái 
 9 
 1,238,629 
 2 
7
 Ross 
 Đao Khách 
 145 
 FunnyClan 
 Chính phái 
 9 
 631,960 
 2 
8
 KeoLv 
 Đao Khách 
 145 
 Herose 
 Chính phái 
 9 
 495,256 
 2 
9
 khomau 
 Đao Khách 
 144 
 BienHoaCLAN 
 Tà phái 
 9 
 9,083 
 2 
10
 Yoshimura 
 Đao Khách 
 144 
 ThienMaCung 
 Chính phái 
 9 
 255,089 
 2 
11
 ThienDiemDao 
 Đao Khách 
 141 
 DragonBlackS 
 Tà phái 
 9 
 327,485 
 2 
12
 ZzDaozZ 
 Đao Khách 
 136 
 ZzNaRazZ 
 Tà phái 
 8 
 1,619,652 
 2 
13
 CocaCola 
 Đao Khách 
 141 
 LanQuePhuong 
 Tà phái 
 9 
 1,596,547 
 1 
14
 LeMai 
 Đao Khách 
 141 
 TuLaMon 
 Chính phái 
 9 
 216,820 
 1 
15
 AnhGiongBao 
 Đao Khách 
 141 
 KiNiem 
 Tà phái 
 9 
 215,727 
 1 
16
 MrKenDy 
 Đao Khách 
 112 
 KhongTen 
 Tà phái 
 6 
 189,910 
 1 
17
 NeVe 
 Đao Khách 
 145 
 FaiRyBill 
 Tà phái 
 9 
 128,758 
 0 
18
 DapPhatChet 
 Đao Khách 
 145 
 NgotNgao 
 Chính phái 
 9 
 140,200 
 0 
19
 NhjnJNhok 
 Đao Khách 
 144 
 FairyTailz 
 Tà phái 
 9 
 115,633 
 0 
20
 Tina 
 Đao Khách 
 144 
 LanQuePhuong 
 Chính phái 
 9 
 144,597 
 0 

Trang 0 của 10 | 0 1 2 |