BẢNG XẾP HẠNG CẤP ĐỘ Kênh MÃNH LONG | Bảng xếp hạng tài phú Mãnh Long
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 QuaiCai 
 Quyền Sư 
 148 
 LanQuePhuong 
 Tà phái 
 9 
 1,524,664 
 2 
2
 LamKhanhChi 
 Quyền Sư 
 147 
 ThienMaCung 
 Tà phái 
 9 
 1,545,423 
 2 
3
 QuyenVuong 
 Quyền Sư 
 145 
 ThienMaCung 
 Tà phái 
 9 
 1,674,319 
 2 
4
 KingKong 
 Quyền Sư 
 144 
 HongHungHoi 
 Chính phái 
 9 
 480,721 
 0 
5
 SuSu 
 Quyền Sư 
 141 
 ThienMaCung 
 Chính phái 
 9 
 195,090 
 0 
6
 XucHet 
 Quyền Sư 
 136 
 GodDamn 
 Chính phái 
 8 
 72,659 
 0 
7
 ZzQuyenzZ 
 Quyền Sư 
 134 
 Skorpion 
 Tà phái 
 8 
 78,665 
 0 
8
 MoTj 
 Quyền Sư 
 134 
 DragonBlackS 
 Tà phái 
 8 
 101,336 
 0 
9
 Miyu 
 Quyền Sư 
 133 
  
 Chính phái 
 8 
 65,381 
 0 
10
 BeTapChoi2 
 Quyền Sư 
 132 
 GiakiemTeam 
 Chính phái 
 8 
 75,186 
 0 
11
 QSORO 
 Quyền Sư 
 131 
  
 Chính phái 
 8 
 62,000 
 0 
12
 21122 
 Quyền Sư 
 129 
  
 Tà phái 
 7 
 70,300 
 0 
13
 INgungNhi 
 Quyền Sư 
 127 
 ThienVu 
 Chính phái 
 7 
 57,100 
 0 
14
 Quyen 
 Quyền Sư 
 124 
  
 Tà phái 
 6 
 61,150 
 0 
15
 JiYuung 
 Quyền Sư 
 123 
  
 Chính phái 
 7 
 60,300 
 0 
16
 LyNham 
 Quyền Sư 
 123 
  
 Tà phái 
 6 
 55,500 
 0 
17
 HinhPhong 
 Quyền Sư 
 122 
  
 Chính phái 
 7 
 61,650 
 0 
18
 QuyenSu112 
 Quyền Sư 
 121 
  
 Tà phái 
 7 
 53,810 
 0 
19
 DeYuan 
 Quyền Sư 
 121 
  
 Tà phái 
 7 
 60,350 
 0 
20
 kimochi 
 Quyền Sư 
 120 
  
 Chính phái 
 7 
 50,650 
 0 

Trang 0 của 1 | 0 1 |