BẢNG XẾP HẠNG CẤP ĐỘ Kênh MÃNH LONG | Bảng xếp hạng tài phú Mãnh Long
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 LieuChan 
 Diệu Yến 
 146 
 LanQuePhuong 
 Tà phái 
 9 
 1,750,226 
 4 
2
 SoDuong 
 Diệu Yến 
 149 
 ThienMaCung 
 Tà phái 
 9 
 1,051,740 
 3 
3
 BadGirls 
 Diệu Yến 
 149 
 Oldie 
 Tà phái 
 9 
 729,248 
 2 
4
 TrumPK 
 Diệu Yến 
 149 
 LanQuePhuong 
 Tà phái 
 9 
 1,629,620 
 2 
5
 MaPhiTan 
 Diệu Yến 
 148 
 LanQuePhuong 
 Tà phái 
 9 
 884,151 
 2 
6
 KyKy 
 Diệu Yến 
 148 
 HongHungHoi 
 Chính phái 
 9 
 917,294 
 2 
7
 KyNiem 
 Diệu Yến 
 147 
 FairyTailz 
 Tà phái 
 9 
 1,616,466 
 2 
8
 Yuki 
 Diệu Yến 
 145 
 Fate 
 Chính phái 
 9 
 207,155 
 2 
9
 KhinhVu 
 Diệu Yến 
 144 
 ThienMaCung 
 Tà phái 
 9 
 1,651,724 
 2 
10
 Deniz 
 Diệu Yến 
 143 
 Oldie 
 Chính phái 
 9 
 277,090 
 1 
11
 VinaHouse 
 Diệu Yến 
 146 
 TaoLaDNClan 
 Chính phái 
 9 
 244,747 
 0 
12
 Ruby 
 Diệu Yến 
 146 
 FaiRyBill 
 Tà phái 
 9 
 138,050 
 0 
13
 DmConDyYen 
 Diệu Yến 
 144 
 CuiBapLaSo1 
 Tà phái 
 9 
 160,884 
 0 
14
 phuocthieugia 
 Diệu Yến 
 143 
 SaiGonClan 
 Tà phái 
 9 
 134,835 
 0 
15
 NgocChauAnh 
 Diệu Yến 
 143 
  
 Tà phái 
 9 
 77,188 
 0 
16
 TieuDieu 
 Diệu Yến 
 143 
 GodDamn 
 Chính phái 
 9 
 166,812 
 0 
17
 GaiGoiCaoCap 
 Diệu Yến 
 143 
 DragonBlackS 
 Chính phái 
 9 
 251,844 
 0 
18
 Tomorrow 
 Diệu Yến 
 142 
 Oldie 
 Tà phái 
 9 
 96,100 
 0 
19
 SieuChuoi 
 Diệu Yến 
 141 
 SieuChuoi 
 Tà phái 
 9 
 63,500 
 0 
20
 HoangTuan 
 Diệu Yến 
 141 
 ThienTu 
 Tà phái 
 9 
 133,731 
 0 

Trang 0 của 6 | 0 1 2 |