BẢNG XẾP HẠNG CẤP ĐỘ Kênh MÃNH LONG | Bảng xếp hạng tài phú Mãnh Long
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Wind 
 Kiếm Khách 
 153 
 HongHungHoi 
 Chính phái 
 9 
 1,727,596 
 4 
2
 Reyno 
 Kiếm Khách 
 150 
 HongHungHoi 
 Chính phái 
 9 
 1,805,701 
 4 
3
 TieuNguNhi 
 Kiếm Khách 
 150 
 HongHungHoi 
 Chính phái 
 9 
 1,771,169 
 4 
4
 2Nhay 
 Kiếm Khách 
 149 
 LanQuePhuong 
 Chính phái 
 9 
 1,808,531 
 4 
5
 Vo0Danh 
 Kiếm Khách 
 145 
 LanQuePhuong 
 Tà phái 
 9 
 217,050 
 3 
6
 Mafia 
 Kiếm Khách 
 149 
 HongHungHoi 
 Tà phái 
 9 
 188,103 
 2 
7
 MrTran 
 Kiếm Khách 
 148 
 ThienMaCung 
 Chính phái 
 9 
 808,208 
 2 
8
 ISoPhaHoai 
 Kiếm Khách 
 147 
 ThienMaCung 
 Tà phái 
 9 
 1,550,327 
 2 
9
 MasterYi 
 Kiếm Khách 
 147 
 HongHungHoi 
 Chính phái 
 9 
 785,198 
 2 
10
 MauBatBai 
 Kiếm Khách 
 147 
 ThienMaCung 
 Tà phái 
 9 
 1,320,574 
 2 
11
 PrettyBoy 
 Kiếm Khách 
 146 
 DragonBlackS 
 Chính phái 
 9 
 1,350,809 
 2 
12
 MaiLe 
 Kiếm Khách 
 144 
 HongHungHoi 
 Chính phái 
 9 
 816,929 
 2 
13
 TransFomer 
 Kiếm Khách 
 144 
 BienHoaCLAN 
 Chính phái 
 9 
 996,695 
 2 
14
 ISoNgoc 
 Kiếm Khách 
 143 
 GodDamn 
 Chính phái 
 9 
 1,047,197 
 2 
15
 faclub 
 Kiếm Khách 
 143 
 HongHungHoi 
 Chính phái 
 9 
 1,212,149 
 2 
16
 KiemKhach 
 Kiếm Khách 
 132 
 LanQuePhuong 
 Tà phái 
 8 
 1,506,864 
 2 
17
 ThienCo 
 Kiếm Khách 
 141 
 HongHungHoi 
 Chính phái 
 9 
 115,609 
 1 
18
 HellsGirls 
 Kiếm Khách 
 141 
 KiNiem 
 Tà phái 
 9 
 224,250 
 1 
19
 TrafalgarLaw 
 Kiếm Khách 
 131 
 FairyTailz 
 Tà phái 
 8 
 201,782 
 1 
20
 GaiDam 
 Kiếm Khách 
 112 
 KhongTen 
 Tà phái 
 6 
 187,890 
 1 

Trang 0 của 5 | 0 1 2 |