BẢNG XẾP HẠNG CẤP ĐỘ Kênh MÃNH LONG | Bảng xếp hạng tài phú Mãnh Long
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 BaVuongThuong 
 Thương Hào 
 146 
 DragonBlackS 
 Chính phái 
 9 
 1,237,442 
 2 
2
 YtanGiang 
 Thương Hào 
 145 
 ThienMaCung 
 Chính phái 
 9 
 11,423 
 2 
3
 naataliaa 
 Thương Hào 
 144 
 BienHoaCLAN 
 Tà phái 
 9 
 330,530 
 2 
4
 TrumTayVin 
 Thương Hào 
 144 
 TaoLaDNClan 
 Tà phái 
 9 
 1,263,654 
 2 
5
 Hana 
 Thương Hào 
 142 
 HongHungHoi 
 Chính phái 
 9 
 230,144 
 2 
6
 Shiki 
 Thương Hào 
 145 
  
 Tà phái 
 9 
 2,732 
 1 
7
 CuiBapLaSo1 
 Thương Hào 
 143 
 NewBoiew 
 Chính phái 
 9 
 196,760 
 1 
8
 AmThuong 
 Thương Hào 
 143 
 HongHungHoi 
 Tà phái 
 9 
 231,467 
 1 
9
 HellGiel 
 Thương Hào 
 139 
 KiNiem 
 Chính phái 
 8 
 208,186 
 1 
10
 Ajinomoto 
 Thương Hào 
 144 
 1MinhTao 
 Chính phái 
 9 
 91,500 
 0 
11
 Conkiki 
 Thương Hào 
 144 
 Oldie 
 Chính phái 
 9 
 125,000 
 0 
12
 NguyetQuang 
 Thương Hào 
 143 
  
 Chính phái 
 9 
 171,127 
 0 
13
 Nhan 
 Thương Hào 
 143 
 Oldie 
 Tà phái 
 9 
 161,641 
 0 
14
 Wukong 
 Thương Hào 
 143 
 Oldie 
 Chính phái 
 9 
 91,333 
 0 
15
 ThaoNuxi 
 Thương Hào 
 143 
 HongHungHoi 
 Chính phái 
 9 
 131,218 
 0 
16
 TieuThuong 
 Thương Hào 
 143 
 SieuChuoi 
 Chính phái 
 9 
 88,500 
 0 
17
 BeBam 
 Thương Hào 
 142 
 HongHungHoi 
 Chính phái 
 9 
 102,716 
 0 
18
 SoiTyTy 
 Thương Hào 
 142 
 FairyTailz 
 Tà phái 
 9 
 71,600 
 0 
19
 DamNuCoNuong 
 Thương Hào 
 141 
  
 Tà phái 
 9 
 78,200 
 0 
20
 JiYong 
 Thương Hào 
 141 
 Agency 
 Tà phái 
 9 
 85,290 
 0 

Trang 0 của 4 | 0 1 2 |