BẢNG XẾP HẠNG CẤP ĐỘ Kênh MÃNH LONG | Bảng xếp hạng tài phú Mãnh Long
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Jellal 
 Cung Thủ 
 153 
 FairyTailz 
 Tà phái 
 9 
 1,803,751 
 4 
2
 DongTa 
 Cung Thủ 
 150 
 ThienMaCung 
 Tà phái 
 9 
 1,789,171 
 4 
3
 zUtsKem 
 Cung Thủ 
 149 
 DragonBlackS 
 Chính phái 
 9 
 819,541 
 3 
4
 Meil 
 Cung Thủ 
 139 
 FunnyClan 
 Chính phái 
 8 
 1,600,521 
 3 
5
 BachCotTinh 
 Cung Thủ 
 148 
 LanQuePhuong 
 Tà phái 
 9 
 827,699 
 2 
6
 PeTer 
 Cung Thủ 
 147 
 ThienMaCung 
 Tà phái 
 9 
 1,460,491 
 2 
7
 Michiwa 
 Cung Thủ 
 146 
 ThienMaCung 
 Chính phái 
 9 
 305,700 
 2 
8
 TieuLien 
 Cung Thủ 
 144 
 ThaiNhacMon 
 Tà phái 
 9 
 1,621,175 
 2 
9
 MayPhaiChet 
 Cung Thủ 
 143 
 LanQuePhuong 
 Tà phái 
 9 
 37,122 
 2 
10
 NamTuoc 
 Cung Thủ 
 142 
 DragonBlackS 
 Chính phái 
 9 
 915,192 
 2 
11
 JinJin 
 Cung Thủ 
 143 
  
 Chính phái 
 9 
 796 
 1 
12
 Ares 
 Cung Thủ 
 143 
 Oldie 
 Tà phái 
 9 
 183,567 
 1 
13
 ZzRain 
 Cung Thủ 
 145 
 FaiRyBill 
 Tà phái 
 9 
 119,400 
 0 
14
 BeHe5 
 Cung Thủ 
 144 
 AeHoiTu 
 Chính phái 
 9 
 95,039 
 0 
15
 Noel102 
 Cung Thủ 
 144 
 FairyTailz 
 Tà phái 
 9 
 105,444 
 0 
16
 NightArrow 
 Cung Thủ 
 144 
  
 Tà phái 
 9 
 105,810 
 0 
17
 Google 
 Cung Thủ 
 143 
  
 Tà phái 
 9 
 84,119 
 0 
18
 1Phat5Thang 
 Cung Thủ 
 143 
 Herose 
 Tà phái 
 9 
 169,681 
 0 
19
 Dany 
 Cung Thủ 
 143 
 Oldie 
 Chính phái 
 9 
 189,631 
 0 
20
 ZzCungzZ 
 Cung Thủ 
 143 
 ZzNaRazZ 
 Tà phái 
 8 
 180,446 
 0 

Trang 0 của 6 | 0 1 2 |