BẢNG XẾP HẠNG CẤP ĐỘ Kênh MÃNH LONG | Bảng xếp hạng tài phú Mãnh Long
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Sora 
 Đại Phu 
 149 
 LanQuePhuong 
 Tà phái 
 9 
 1,570,906 
 4 
2
 KimHuongNgoc 
 Đại Phu 
 149 
 ThienMaCung 
 Tà phái 
 9 
 1,819,965 
 4 
3
 Ytadamdang 
 Đại Phu 
 148 
 ThienMaCung 
 Tà phái 
 9 
 308,452 
 4 
4
 TheKiD 
 Đại Phu 
 145 
 ThienMaCung 
 Chính phái 
 9 
 1,621,554 
 4 
5
 Loxoha 
 Đại Phu 
 150 
 HongHungHoi 
 Chính phái 
 9 
 1,849,157 
 3 
6
 ThanY 
 Đại Phu 
 149 
 LanQuePhuong 
 Tà phái 
 9 
 1,673,231 
 3 
7
 o0oTieuDieuo0o 
 Đại Phu 
 135 
 ThienMaCung 
 Chính phái 
 8 
 695,710 
 3 
8
 HoaAnhTuc 
 Đại Phu 
 149 
 Oldie 
 Chính phái 
 9 
 475,543 
 2 
9
 SuRi 
 Đại Phu 
 148 
 HongHungHoi 
 Chính phái 
 9 
 1,040,783 
 2 
10
 Sinika 
 Đại Phu 
 147 
 DragonBlackS 
 Chính phái 
 9 
 1,529,014 
 2 
11
 GaDinh 
 Đại Phu 
 146 
 HongHungHoi 
 Tà phái 
 9 
 23,867 
 2 
12
 BlueRidge 
 Đại Phu 
 146 
 FunnyClan 
 Chính phái 
 9 
 1,624 
 2 
13
 NgHaiDuong 
 Đại Phu 
 146 
 DragonBlackS 
 Tà phái 
 9 
 654,542 
 2 
14
 VuQuy 
 Đại Phu 
 145 
 HongHungHoi 
 Chính phái 
 9 
 162,887 
 2 
15
 ZzYTAzZ 
 Đại Phu 
 137 
 ZzNaRazZ 
 Tà phái 
 8 
 521,091 
 2 
16
 PhapSuMu 
 Đại Phu 
 144 
 GiakiemTeam 
 Chính phái 
 9 
 387,600 
 1 
17
 DieuThuyen 
 Đại Phu 
 144 
 ThaiNhacMon 
 Chính phái 
 9 
 480,290 
 1 
18
 TrumCave 
 Đại Phu 
 141 
  
 Tà phái 
 8 
 158,933 
 1 
19
 KuaTeo 
 Đại Phu 
 141 
 ThienMaCung 
 Tà phái 
 9 
 14,114 
 1 
20
 LongNhi 
 Đại Phu 
 140 
 KiNiem 
 Chính phái 
 8 
 204,318 
 1 

Trang 0 của 6 | 0 1 2 |