BẢNG XẾP HẠNG CẤP ĐỘ Kênh MÃNH LONG | Bảng xếp hạng tài phú Mãnh Long
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Optimuss 
 Thích Khách 
 149 
 LanQuePhuong 
 Tà phái 
 9 
 1,683,867 
 5 
2
 zKemGaThoi 
 Thích Khách 
 153 
 ThienMaCung 
 Tà phái 
 9 
 1,953,965 
 4 
3
 Giet 
 Thích Khách 
 153 
 LanQuePhuong 
 Tà phái 
 9 
 1,596,059 
 4 
4
 ThichPK 
 Thích Khách 
 152 
 ThienMaCung 
 Tà phái 
 9 
 1,627,811 
 4 
5
 B0SS 
 Thích Khách 
 152 
 LanQuePhuong 
 Tà phái 
 9 
 1,631,748 
 4 
6
 zSatPhaLang 
 Thích Khách 
 151 
 LanQuePhuong 
 Chính phái 
 9 
 1,703,678 
 4 
7
 MaTon 
 Thích Khách 
 150 
 ThienMaCung 
 Tà phái 
 9 
 2,266,578 
 4 
8
 zHoaLongz 
 Thích Khách 
 150 
 HongHungHoi 
 Chính phái 
 9 
 2,248,226 
 4 
9
 BuomXinh 
 Thích Khách 
 149 
 ThienMaCung 
 Tà phái 
 9 
 1,555,656 
 4 
10
 zBxKemGaThoi 
 Thích Khách 
 148 
 ThienMaCung 
 Tà phái 
 9 
 1,684,899 
 4 
11
 Kalifa 
 Thích Khách 
 146 
 HongHungHoi 
 Chính phái 
 9 
 1,526,650 
 4 
12
 Illyasviel 
 Thích Khách 
 140 
 Fate 
 Tà phái 
 9 
 113,378 
 4 
13
 zToKuDaz 
 Thích Khách 
 140 
 HongHungHoi 
 Chính phái 
 9 
 1,699,616 
 4 
14
 ChymHoaMy 
 Thích Khách 
 143 
 LanQuePhuong 
 Tà phái 
 9 
 1,500,349 
 3 
15
 CaNho 
 Thích Khách 
 140 
 Oldie 
 Tà phái 
 8 
 1,582,981 
 3 
16
 MaiVang 
 Thích Khách 
 129 
 HongHungHoi 
 Chính phái 
 6 
 816,281 
 3 
17
 ZzNinNuzZ 
 Thích Khách 
 149 
 ZzNaRazZ 
 Tà phái 
 9 
 1,605,997 
 2 
18
 Nobita 
 Thích Khách 
 149 
 FunnyClan 
 Chính phái 
 9 
 667,552 
 2 
19
 Weedd 
 Thích Khách 
 148 
 LanQuePhuong 
 Tà phái 
 9 
 115,806 
 2 
20
 TuLa 
 Thích Khách 
 148 
 HongHungHoi 
 Tà phái 
 9 
 1,245,219 
 2 

Trang 0 của 12 | 0 1 2 |