BẢNG XẾP HẠNG CẤP ĐỘ Kênh MÃNH LONG | Bảng xếp hạng tài phú Mãnh Long
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 TenGiBayGio 
 Cầm Sư 
 142 
 LanQuePhuong 
 Chính phái 
 9 
 1,659,239 
 3 
2
 Golden 
 Cầm Sư 
 137 
 ThienMaCung 
 Chính phái 
 8 
 573,841 
 3 
3
 zZzNguYenxXx 
 Cầm Sư 
 149 
 V0DIEM 
 Tà phái 
 9 
 11,993 
 2 
4
 xZxDoanDuzXz 
 Cầm Sư 
 149 
 V0DIEM 
 Chính phái 
 9 
 102,294 
 2 
5
 CamTuIS 
 Cầm Sư 
 145 
 GiakiemTeam 
 Tà phái 
 9 
 130,198 
 2 
6
 BacSiHoaSung 
 Cầm Sư 
 127 
 ThienMaCung 
 Tà phái 
 6 
 265,324 
 2 
7
 CamKy 
 Cầm Sư 
 145 
  
 Chính phái 
 9 
 176,816 
 1 
8
 BeBas 
 Cầm Sư 
 145 
 LanQuePhuong 
 Tà phái 
 9 
 768,324 
 1 
9
 KyCam 
 Cầm Sư 
 144 
 LanQuePhuong 
 Chính phái 
 9 
 173,134 
 1 
10
 MsMinMin 
 Cầm Sư 
 143 
 gaTapChoi 
 Tà phái 
 9 
 108,167 
 0 
11
 MaCam 
 Cầm Sư 
 141 
 KhongTen 
 Tà phái 
 9 
 73,800 
 0 
12
 MaVuong 
 Cầm Sư 
 140 
 GaThitClan 
 Tà phái 
 9 
 73,550 
 0 
13
 zNhatTieuz 
 Cầm Sư 
 140 
 GaThitClan 
 Chính phái 
 9 
 63,200 
 0 
14
 NguoiPhanBoi 
 Cầm Sư 
 139 
 CAiBang 
 Tà phái 
 8 
 154,820 
 0 
15
 LieuLieu 
 Cầm Sư 
 138 
 SGIT 
 Chính phái 
 8 
 70,475 
 0 
16
 ThanhAm 
 Cầm Sư 
 138 
 MisssssssClan 
 Tà phái 
 8 
 76,069 
 0 
17
 Pencil 
 Cầm Sư 
 137 
 Hello 
 Chính phái 
 8 
 63,100 
 0 
18
 FPT1 
 Cầm Sư 
 137 
  
 Tà phái 
 8 
 120,050 
 0 
19
 Pentaskill 
 Cầm Sư 
 136 
 DragonBlackS 
 Tà phái 
 8 
 108,750 
 0 
20
 Pentaskills 
 Cầm Sư 
 135 
  
 Tà phái 
 8 
 70,250 
 0 

Trang 0 của 3 | 0 1 2 |