BẢNG XẾP HẠNG CẤP ĐỘ Kênh MÃNH LONG | Bảng xếp hạng tài phú Mãnh Long
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 TinTin 
 Hàn Bảo Quân 
 146 
 HongHungHoi 
 Chính phái 
 9 
 824,134 
 2 
2
 ZzHQBzZ 
 Hàn Bảo Quân 
 144 
 ZzNaRazZ 
 Tà phái 
 9 
 1,097,748 
 1 
3
 tetbtvbe 
 Hàn Bảo Quân 
 144 
 DragonBlackS 
 Tà phái 
 8 
 202,402 
 0 
4
 FPT2 
 Hàn Bảo Quân 
 143 
 BienHoaCLAN 
 Tà phái 
 9 
 177,503 
 0 
5
 SFabulous 
 Hàn Bảo Quân 
 143 
 HongHungHoi 
 Tà phái 
 9 
 120,767 
 0 
6
 NghienSo 
 Hàn Bảo Quân 
 142 
 TaoLaDNClan 
 Tà phái 
 9 
 192,138 
 0 
7
 Rain 
 Hàn Bảo Quân 
 142 
 FaiRyBill 
 Tà phái 
 9 
 88,450 
 0 
8
 Whitehair 
 Hàn Bảo Quân 
 142 
 GodDamn 
 Chính phái 
 8 
 139,623 
 0 
9
 AnCucHeo 
 Hàn Bảo Quân 
 141 
  
 Chính phái 
 8 
 163,935 
 0 
10
 JiSung 
 Hàn Bảo Quân 
 141 
 Agency 
 Chính phái 
 9 
 77,240 
 0 
11
 PhanAnh 
 Hàn Bảo Quân 
 140 
  
 Tà phái 
 9 
 67,050 
 0 
12
 BaoQuan 
 Hàn Bảo Quân 
 138 
 ThaiNhacMon 
 Chính phái 
 8 
 137,826 
 0 
13
 RongCon 
 Hàn Bảo Quân 
 136 
 HongHoaHoi 
 Tà phái 
 8 
 131,850 
 0 
14
 QuanXi 
 Hàn Bảo Quân 
 136 
  
 Chính phái 
 8 
 63,450 
 0 
15
 HanBuomXeng 
 Hàn Bảo Quân 
 136 
 CoDoc 
 Tà phái 
 8 
 67,192 
 0 
16
 cuibpa11 
 Hàn Bảo Quân 
 136 
 GiakiemTeam 
 Chính phái 
 8 
 80,796 
 0 
17
 Piyes 
 Hàn Bảo Quân 
 136 
  
 Tà phái 
 8 
 64,750 
 0 
18
 AnhTu 
 Hàn Bảo Quân 
 136 
 HongHoaHoi 
 Chính phái 
 8 
 65,100 
 0 
19
 EmG4 
 Hàn Bảo Quân 
 135 
  
 Tà phái 
 8 
 62,500 
 0 
20
 EmMoiChoi 
 Hàn Bảo Quân 
 134 
  
 Tà phái 
 8 
 63,450 
 0 

Trang 0 của 5 | 0 1 2 |