BẢNG XẾP HẠNG CẤP ĐỘ Kênh MÃNH LONG | Bảng xếp hạng tài phú Mãnh Long
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Pika 
 Đàm Hoa Liên 
 135 
 HongHungHoi 
 Chính phái 
 8 
 1,753,138 
 4 
2
 ZzDHLzZ 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 LanQuePhuong 
 Tà phái 
 9 
 1,734,382 
 3 
3
 Windd 
 Đàm Hoa Liên 
 142 
 HongHungHoi 
 Tà phái 
 9 
 1,811,140 
 3 
4
 DamHoaHau 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 LanQuePhuong 
 Chính phái 
 9 
 696,268 
 2 
5
 ooKoo 
 Đàm Hoa Liên 
 145 
 BienHoaCLAN 
 Tà phái 
 9 
 1,102,955 
 2 
6
 Merry 
 Đàm Hoa Liên 
 144 
 HongHungHoi 
 Chính phái 
 9 
 268,139 
 1 
7
 DamHoaLien 
 Đàm Hoa Liên 
 143 
 ThienMaCung 
 Chính phái 
 9 
 166,873 
 1 
8
 BeHe3 
 Đàm Hoa Liên 
 142 
 HongHungHoi 
 Chính phái 
 9 
 376,759 
 1 
9
 SonDong 
 Đàm Hoa Liên 
 141 
 GiakiemTeam 
 Chính phái 
 9 
 70,169 
 1 
10
 DamLien 
 Đàm Hoa Liên 
 143 
 SieuChuoi 
 Chính phái 
 9 
 94,600 
 0 
11
 DamLien1 
 Đàm Hoa Liên 
 143 
 SieuChuoi 
 Chính phái 
 9 
 103,050 
 0 
12
 Nhim 
 Đàm Hoa Liên 
 141 
 FunnyClan 
 Chính phái 
 9 
 153,031 
 0 
13
 HoangHai 
 Đàm Hoa Liên 
 140 
 ThienTu 
 Chính phái 
 9 
 122,251 
 0 
14
 xxxBACHxxx 
 Đàm Hoa Liên 
 140 
  
 Tà phái 
 9 
 66,150 
 0 
15
 GaConz 
 Đàm Hoa Liên 
 139 
  
 Tà phái 
 8 
 67,690 
 0 
16
 KiemMa 
 Đàm Hoa Liên 
 139 
 GodDamn 
 Chính phái 
 8 
 75,500 
 0 
17
 YouAreMineee 
 Đàm Hoa Liên 
 139 
 HongHungHoi 
 Tà phái 
 8 
 69,611 
 0 
18
 MysTram 
 Đàm Hoa Liên 
 138 
 FairyTailz 
 Chính phái 
 8 
 154,971 
 0 
19
 MaiChan 
 Đàm Hoa Liên 
 138 
 HacPhong 
 Tà phái 
 8 
 70,344 
 0 
20
 Hoalien 
 Đàm Hoa Liên 
 138 
 ThaiNhacMon 
 Chính phái 
 8 
 138,273 
 0 

Trang 0 của 3 | 0 1 2 |