BẢNG XẾP HẠNG CẤP ĐỘ Kênh MÃNH LONG | Bảng xếp hạng tài phú Mãnh Long
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
21
 Kalifa 
 Thích Khách 
 146 
 HongHungHoi 
 Chính phái 
 9 
 1,526,650 
 4 
22
 LieuChan 
 Diệu Yến 
 146 
 LanQuePhuong 
 Tà phái 
 9 
 1,750,226 
 4 
23
 TheKiD 
 Đại Phu 
 145 
 ThienMaCung 
 Chính phái 
 9 
 1,621,554 
 4 
24
 Illyasviel 
 Thích Khách 
 140 
 Fate 
 Tà phái 
 9 
 113,378 
 4 
25
 zToKuDaz 
 Thích Khách 
 140 
 HongHungHoi 
 Chính phái 
 9 
 1,699,616 
 4 
26
 Pika 
 Đàm Hoa Liên 
 135 
 HongHungHoi 
 Chính phái 
 8 
 1,753,138 
 4 
27
 Loxoha 
 Đại Phu 
 150 
 HongHungHoi 
 Chính phái 
 9 
 1,849,157 
 3 
28
 SoDuong 
 Diệu Yến 
 149 
 ThienMaCung 
 Tà phái 
 9 
 1,051,740 
 3 
29
 ThanY 
 Đại Phu 
 149 
 LanQuePhuong 
 Tà phái 
 9 
 1,673,231 
 3 
30
 zUtsKem 
 Cung Thủ 
 149 
 DragonBlackS 
 Chính phái 
 9 
 819,541 
 3 
31
 ZzDHLzZ 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 LanQuePhuong 
 Tà phái 
 9 
 1,734,382 
 3 
32
 BlueRed 
 Đao Khách 
 147 
 ThienMaCung 
 Tà phái 
 9 
 1,550,523 
 3 
33
 Vo0Danh 
 Kiếm Khách 
 145 
 LanQuePhuong 
 Tà phái 
 9 
 217,050 
 3 
34
 ChymHoaMy 
 Thích Khách 
 143 
 LanQuePhuong 
 Tà phái 
 9 
 1,500,349 
 3 
35
 Windd 
 Đàm Hoa Liên 
 142 
 HongHungHoi 
 Tà phái 
 9 
 1,811,140 
 3 
36
 TenGiBayGio 
 Cầm Sư 
 142 
 LanQuePhuong 
 Chính phái 
 9 
 1,659,239 
 3 
37
 CaNho 
 Thích Khách 
 140 
 Oldie 
 Tà phái 
 8 
 1,582,981 
 3 
38
 Meil 
 Cung Thủ 
 139 
 FunnyClan 
 Chính phái 
 8 
 1,600,521 
 3 
39
 Golden 
 Cầm Sư 
 137 
 ThienMaCung 
 Chính phái 
 8 
 573,841 
 3 
40
 o0oTieuDieuo0o 
 Đại Phu 
 135 
 ThienMaCung 
 Chính phái 
 8 
 695,710 
 3 

Trang 1 của 67 | 0 1 2 3 |