BẢNG XẾP HẠNG CẤP ĐỘ Kênh MÃNH LONG | Bảng xếp hạng tài phú Mãnh Long
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
41
 MaiVang 
 Thích Khách 
 129 
 HongHungHoi 
 Chính phái 
 6 
 816,281 
 3 
42
 zBxUtsKem 
 Đao Khách 
 151 
 DragonBlackS 
 Chính phái 
 9 
 150,367 
 2 
43
 zZzNguYenxXx 
 Cầm Sư 
 149 
 V0DIEM 
 Tà phái 
 9 
 11,993 
 2 
44
 xZxDoanDuzXz 
 Cầm Sư 
 149 
 V0DIEM 
 Chính phái 
 9 
 102,294 
 2 
45
 HoaAnhTuc 
 Đại Phu 
 149 
 Oldie 
 Chính phái 
 9 
 475,543 
 2 
46
 DragonGolden 
 Đao Khách 
 149 
 DragonBlackS 
 Chính phái 
 9 
 538,673 
 2 
47
 BadGirls 
 Diệu Yến 
 149 
 Oldie 
 Tà phái 
 9 
 729,248 
 2 
48
 TrumPK 
 Diệu Yến 
 149 
 LanQuePhuong 
 Tà phái 
 9 
 1,629,620 
 2 
49
 ZzNinNuzZ 
 Thích Khách 
 149 
 ZzNaRazZ 
 Tà phái 
 9 
 1,605,997 
 2 
50
 Nobita 
 Thích Khách 
 149 
 FunnyClan 
 Chính phái 
 9 
 667,552 
 2 
51
 Mafia 
 Kiếm Khách 
 149 
 HongHungHoi 
 Tà phái 
 9 
 188,103 
 2 
52
 Weedd 
 Thích Khách 
 148 
 LanQuePhuong 
 Tà phái 
 9 
 115,806 
 2 
53
 QuaiCai 
 Quyền Sư 
 148 
 LanQuePhuong 
 Tà phái 
 9 
 1,524,664 
 2 
54
 MaPhiTan 
 Diệu Yến 
 148 
 LanQuePhuong 
 Tà phái 
 9 
 884,151 
 2 
55
 BachCotTinh 
 Cung Thủ 
 148 
 LanQuePhuong 
 Tà phái 
 9 
 827,699 
 2 
56
 KyKy 
 Diệu Yến 
 148 
 HongHungHoi 
 Chính phái 
 9 
 917,294 
 2 
57
 SuRi 
 Đại Phu 
 148 
 HongHungHoi 
 Chính phái 
 9 
 1,040,783 
 2 
58
 MrTran 
 Kiếm Khách 
 148 
 ThienMaCung 
 Chính phái 
 9 
 808,208 
 2 
59
 TuLa 
 Thích Khách 
 148 
 HongHungHoi 
 Tà phái 
 9 
 1,245,219 
 2 
60
 TeenTop 
 Thích Khách 
 148 
 HongHungHoi 
 Chính phái 
 9 
 96,465 
 2 

Trang 2 của 67 | 0 1 2 3 4 |