Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Thứ tự
Tài khoản
Điểm
1
 phuocanh91 
 10 
2
 pharmacy1 
 6 
3
 thanhvu343 
 6 
4
 thanhvu232 
 4 
5
 thoinhuvay12 
 4 
6
 manhtuan12 
 4 
7
 pharmacy2 
 2 
8
 Bgkaka1 
 2 
9
 Banoi1992 
 2 
10
 thinh249 
 2 
11
 xuantruong10 
 2 
12
 Concua1994 
 1 
13
 waicailoz147 
 1 
14
 thenood 
 0 
15
 kaaasoso 
 0 
16
 iainv1 
 0