BẢNG XẾP HẠNG CẤP ĐỘ Kênh MÃNH LONG | Bảng xếp hạng tài phú Mãnh Long
Thứ tự
Tài khoản
Điểm
1
 anhbang12e2 
 101 
2
 diablo1 
 100 
3
 reynoo 
 100 
4
 vtdong90 
 100 
5
 minhnguyet12 
 75 
6
 manhtuan12 
 62 
7
 buff144 
 50 
8
 chien1 
 47 
9
 trongpo6969 
 43 
10
 tungken5 
 40 
11
 bauvutru 
 37 
12
 kienctgame04 
 36 
13
 psnhulai 
 35 
14
 vu123vkl1 
 33 
15
 thaiminh158 
 31 
16
 solteka2003 
 30 
17
 dkhanh2593 
 28 
18
 thanh1996 
 26 
19
 Shinlqk1102 
 25 
20
 akirachien99 
 24 
21
 dkhanh2595 
 24 
22
 tuandat3554 
 23 
23
 kuitme2 
 21 
24
 ccehp99 
 20 
25
 elkun93 
 20