Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
Giết
Chết
Điểm
1
 BLACK 
 Không xác định 
 118 
 KingFast 
 Tà phái 
 22 
 1 
 21 
2
 JiYung 
 Đàm Hoa Liên 
 108 
 KingFast 
 Chính phái 
 23 
 9 
 14 
3
 LinhHuyen 
 Cung Thủ 
 117 
 KingFast 
 Chính phái 
 6 
 1 
 5 
4
 KimChon 
 Không xác định 
 110 
 SaiGonBang 
 Tà phái 
 5 
 1 
 4 
5
 PhanAnh 
 Không xác định 
 117 
 KingFast 
 Tà phái 
 3 
 1 
 2 
6
 LeoLaTui 
 Cầm Sư 
 112 
 KingFast 
 Tà phái 
 5 
 3 
 2 
7
 BowLegent 
 Không xác định 
 108 
 KingFast 
 Chính phái 
 1 
 0 
 1 
8
 BangNhi 
 Không xác định 
 113 
 KingFast 
 Chính phái 
 2 
 2 
 0 
9
 zZDaoDenZz 
 Đao Khách 
 112 
  
 Tà phái 
 2 
 2 
 0 
10
 TranGiang 
 Kiếm Khách 
 118 
 KingFast 
 Tà phái 
 0 
 1 
 -1 
11
 ThichPK 
 Thích Khách 
 116 
 KingFast 
 Tà phái 
 0 
 1 
 -1 
12
 DHLNo1 
 Đàm Hoa Liên 
 113 
 KingFast 
 Chính phái 
 4 
 5 
 -1 
13
 Arow 
 Không xác định 
 110 
  
 Chính phái 
 0 
 1 
 -1 
14
 JiRen 
 Đao Khách 
 108 
 KingFast 
 Chính phái 
 0 
 1 
 -1 
15
 BleadPow 
 Đao Khách 
 108 
 YeuHKGHClan 
 Tà phái 
 0 
 1 
 -1 
16
 BowHero 
 Không xác định 
 105 
 YeuHKGHClan 
 Chính phái 
 0 
 1 
 -1 
17
 DaoAmazon 
 Đao Khách 
 83 
  
 Tà phái 
 0 
 1 
 -1 
18
 NuTuongAmazon 
 Đao Khách 
 82 
  
 Tà phái 
 0 
 1 
 -1 
19
 BaTrumCung 
 Cung Thủ 
 109 
  
 Chính phái 
 2 
 4 
 -2 
20
 JiYong 
 Đại Phu 
 108 
 KingFast 
 Chính phái 
 1 
 3 
 -2 
21
 NuVuongAmazon 
 Đại Phu 
 84 
  
 Tà phái 
 0 
 2 
 -2 
22
 LeoDepTRai 
 Không xác định 
 109 
  
 Tà phái 
 1 
 5 
 -4 
23
 YThanh 
 Đại Phu 
 108 
 KingFast 
 Tà phái 
 0 
 4 
 -4 
24
 BaThuong 
 Thương Hào 
 89 
  
 Tà phái 
 0 
 4 
 -4 
25
 LeoCuaBo 
 Thích Khách 
 113 
  
 Chính phái 
 1 
 12 
 -11 

Trang 0 của 1 | 0 1 |