Tất cả

Kỳ phẩm

Thuốc Nam Lâm

Trang bị

Áo choàng nữ

Áo choàng nam


Lệnh mua
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 1 
 Thuốc nhuộm tóc 
 
 0@ 
 Thay đổi màu tóc như đi thẩm mỹ viện 
 V.viễn 
 !mua 2 
 Đổi màu nick name 
 
 0@ 
 Làm cho tên của nhân vật nhấp nháy, đổi màu 
 V.viễn 
 !mua 3 
 Biểu tượng nick name 
 
 0@ 
 Thêm 1 biểu tượng vào bên cạnh tên nhân vật 
 V.viễn 
 !mua 4 
 Bùa đổi tên 
 
 0@ 
 Bùa chú có thể thay đổi tên của mình, nhấn phím phải chuột thì có thể sử dụng được 
 V.viễn 
 !mua 5 
 Thẩm mỹ viện 
 
 0@ 
 Thay đổi kiểu tóc như đi thẩm mỹ viện 
 V.viễn 
 !mua 7 
 Giải thạch phù 
 
 0@ 
 Xóa 1 dòng hợp thành cuối cùng của vật phẩm, chỉ sử dụng cho vật phẩm chưa cường hóa 
 V.viễn 
 !mua 8 
 Treo shop offline 
 
 100@ 
 Sau khi đã treo xong @shop, bấm lệnh !treoshop. Sử dụng item này, có thể treo shop khi offilne cho đến khi đăng nhập trở lại
Không thể giao dịchKhông hỗ trợ giao dịch qua Acc khác nếu mua nhầm 
 30 ngày 
 !mua 9 
 Trường bạch sơn sâm 
 
 0@ 
 Tẩy toàn bộ điểm khí công của nhân vật 
 V.viễn 
 !mua 10 
 Rương thời phong (30 ngày) 
 
 0@ 
 Mở rộng túi đồ thêm 30 ông trống. Bấm chuột phải để bật tắt. Thời hạn 30 ngày
Sau khi sử dụng thì tắt túi đồ mở lại sẽ thấy túi phụ 
 30 ngày 
 !mua 11 
 Võ Công Bí Truyền Thư (Thám Hoa Hôn Pháp) 
 
 0@ 
 Học kỹ năng kết hôn (tấn công - tăng 10% khi party cùng người yêu), chuột phải để học, Alt-L để sử dụng. Không thể giao dịch 
 V.viễn 
 !mua 12 
 Võ Công Bí Truyền Thư (Uyên Ương Nhất Thức) 
 
 0@ 
 Học kỹ năng kết hôn (hỗ trợ), chuột phải để học, Alt-L để sử dụng. Không thể giao dịch 
 V.viễn 
 !mua 13 
 Thổ Linh Phù (10) 
 
 20@ 
 Bùa chú đặc biệt có thể đưa trở về nơi chỉ định 
 V.viễn 
 !mua 14 
 Thổ Linh Phù (30) 
 
 50@ 
 Bùa chú đặc biệt có thể đưa trở về nơi chỉ định 
 V.viễn 
 !mua 15 
 Bùa thuẫn giáp thần thú 
 
 0@ 
 Bùa chú đặc biệt có thể sửa đổi hình dáng của thần thú. Thần thú Lam Lang không thể sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 16 
 Chí tốn nhiệt huyết phù (30 ngày) 
 
 0@ 
 Thành viên VIP . Hồi sinh tại chỗ khi bị quái vật tấn công!
 
 V.viễn 
 !mua 17 
 Xuyên Châm Dẫn Tuyến 
 
 0@ 
 Sau khi sử dụng có thể thay đổi giới tính của y phục 
 V.viễn 
 !mua 18 
 Bùa thúy ngọc (vũ khí) 
 
 0@ 
 Item này dùng để cường hóa vũ khí , nếu thất bại sẽ bị giảm cường hóa 2 mà không mất vật phẩm. 
 V.viễn 
 !mua 19 
 Bùa thúy ngọc (vũ khí) 
 
 0@ 
 Bùa cường hóa vũ khí 1~3 <+10 rớt giữ nguyên chỉ số CH hiện tại 
 V.viễn 
 !mua 20 
 Bùa thúy ngọc (phòng ngự) 
 
 0@ 
 Item này dùng để cường hóa trang bị, nếu thất bại sẽ bị giảm cường hóa 2 mà không mất vật phẩm. 
 V.viễn 
 !mua 21 
 Bùa thúy ngọc (phòng ngự) 
 
 0@ 
 Bùa cường hóa trang bị 1~3<+10 rớt giữ nguyên chỉ số CH hiện tại 
 V.viễn 
 !mua 22 
 Bùa nhân hoán (10) 
 
 20@ 
 Di chuyển nhanh đến vị trì của nhân vật cùng tổ đội. 10 lần sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 23 
 Bùa di chuyển môn phái (10) 
 
 20@ 
 Di chuyển nhanh đến vị trì của nhân vật cùng môn phái. Sử dụng lệnh: /housetranspot [tên nhân vật]. 10 lần sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 24 
 Long miêu 
 
 0@ 
 Tăng khí công 1, 80 máu và 500 nội công 
 V.viễn 
 !mua 25 
 Thần điêu 
 
 0@ 
 Tăng 14% CLVC, 80 chính xác và 200 nội công 
 V.viễn 
 !mua 26 
 Truy phong báo 
 
 0@ 
 Tăng 7 TC, 80 chính xác và 200 nội công 
 V.viễn 
 !mua 27 
 Phách thiên hổ 
 
 0@ 
 Tăng 8 PT, 10 né tránh và 100 máu 
 V.viễn 
 !mua 38 
 Chiến Phiếu 
 
 50@ 
 Có thể cầm chiến phiếu đến cửa tiệm đổi tiền (1,0000,0000 Lượng) 
 V.viễn 
 !mua 41 
 Yêu Hóa Ma Võ (Tươi sống)(nhỏ) 
 
 0@ 
 Tăng 40 điểm lực công kích, sức phòng ngự +40, lực công kích võ công 5%,điểm kinh nghiệm 10%, lực hút hồn tăng 10% trong 2 giờ  
 V.viễn 
 !mua 42 
 Yêu Hóa Ma Võ (Gậy cổ vũ)(nhỏ) 
 
 0@ 
 Trong 2 giờ, ngoại hình vũ khí biến thành đạo cụ cố gắng,lực công kích +40, sức phòng ngự +40,thể lực +300, lực công kích võ công +5%,điểm kinh nghiệm +10%  
 V.viễn 
 !mua 43 
 Yêu Hóa Ma Võ (Gậy cổ vũ)(đ.biệt) 
 
 0@ 
 Công lực +40, CLVC +5%, phòng thủ+40, Máu +300 trong vòng 24 giờ 
 V.viễn 
 !mua 44 
 Yêu hoa ma vũ (24 giờ ) 
 
 0@ 
 Công lực +30,Phòng thủ +30,CLVC +3%, EXP 5% trong vòng 24h 
 V.viễn 
 !mua 45 
 Long lân thần đan (12) (2h) 
 
 0@ 
 Phòng thủ+20%, ULPT+10%, đánh trúng +20, né tránh+20, HP+500, EXP+20%, thời hạn 2h (Giờ Online) (Dùng được: 12 lần)  
 V.viễn 
 !mua 46 
 Nghịch chiến cuồng đan (12) (2h) 
 
 0@ 
 Công kích +20%, CLVC+15%, chính xác+20, né tránh+20, khí công+2, thời hạn 2h (Giờ Online) (Dùng được: 12 lần)  
 V.viễn 
 !mua 47 
 Chu Tước Hoàn 
 
 0@ 
 700 HP, 10% def, 10% dame, 5% CLVC, 10% ULPT, Vũ khí +2 , Trang bị +1 trong 1 giờ 
 V.viễn 
 !mua 50 
 Đại chiến thần đan 
 
 0@ 
  Trong 1 giờ ,phòng ngự 10%, công kích 10%, CLVC 5%, phòng ngự võ công 10%,giảm sát thương 30 điểm , tăng 700HP.  
 V.viễn 
 !mua 55 
 Kim Long Chỉ Thêu (24 giờ) 
 
 0@ 
 Tất cả khí công +3, tăng 40% kinh nghiệm, 7% tấn công vũ khí,12% kỹ năng sát thương, 12% phòng thủ, 600 Hp, 400 Mp. 
 V.viễn 
 !mua 56 
 Bích Long Chỉ Thêu (24 giờ) 
 
 0@ 
 Tất cả khí công +3, tăng 40% kinh nghiệm, 5% tấn công vũ khí,10% kỹ năng sát thương, 10% phòng thủ, 500 Hp, 300 Mp 
 V.viễn 
 !mua 57 
 Xích Long Chỉ Thêu (24 giờ) 
 
 0@ 
 Tất cả khí công +3, tăng 20% kinh nghiệm, 5% tấn công vũ khí,10% kỹ năng sát thương, 10% phòng thủ, 500 Hp, 300 Mp. 
 V.viễn 
 !mua 58 
 Bạch Long Chỉ Thêu (24 giờ) 
 
 0@ 
 Tất cả khí công +3, tăng 20% kinh nghiệm 
 V.viễn 
 !mua 59 
 Hắc Long Chỉ Thêu (24 giờ) 
 
 0@ 
 Tăng 5% tấn công vũ khí, 10% kỹ năng sát thương,10% phòng thủ, 500 Hp, 300 Mp 
 V.viễn 
 !mua 60 
 Phúc vận phù (20%)  
 
 200@ 
 Làm tăng tỷ lệ thành công lên 20%, (dịch thuật trong game sai) không thể giao dịch 
 V.viễn 
 !mua 61 
 Chí Tôn Hỏa Dương(12) 
 
 350@ 
 Đạo cụ đặc biệt, trong 2 giờ tăng lực công kích 15%, sức phòng ngự 15%, sinh lực 1000, điểm kinh nghiệm 40%, lực công kích võ công 10%, sức phòng ngự võ công 10% 
 V.viễn 
 !mua 62 
 Thái Cực Thần Đơn (1) (4h) 
 
 0@ 
 +15% lực công kích, 15% sức phòng ngự, 300 HP, 300 MP, exp 10% 1 lần dùng (4h)  
 V.viễn 
 !mua 68 
 Bồi nguyên đan ( Tiểu) 
 
 0@ 
 Tăng 300 HP trong vòng 60 phút, 6 lần sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 69 
 Bồi nguyên đan ( Trung ) 
 
 0@ 
 Tăng 500 HP trong vòng 60 phút, 7 lần sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 70 
 Bồi nguyên đan ( Đại ) 
 
 0@ 
 Tăng 700 HP trong vòng 60 phút, 8 lần sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 71 
 Kẹo 
 
 0@ 
 Nếu sử dụng thì sẽ nhận được hiệu quả lực tấn công và sức phòng thủ tăng 10 trong 20 phút 
 V.viễn 
 !mua 485 
 Trung cấp tập hồn thạch 
 
 0@ 
 Có thể nâng năng lực sức mạnh linh hồn vũ khí và phòng thủ (áo). 
 V.viễn 
 !mua 487 
 Triệu hồi phù (Lam lang) 
 
 0@ 
 Tăng 35 ULPT, 10 né tránh và 100 máu  
 V.viễn 
 !mua 488 
 Triệu hồi (Sói Hồng) 
 
 0@ 
 Tăng 10 TC, 50 máu và 200 nội công 
 V.viễn 
 !mua 489 
 Triệu hồi (Sói Vàng) 
 
 0@ 
 Tăng 10% CLVC, 30 máu và 100 nội công 
 V.viễn 
 !mua 490 
 Triệu hồi (Sói Bạc) 
 
 0@ 
 Tăng khí công 2, 100 máu và 500 nội công  
 V.viễn 
 !mua 491 
 Triệu hồi (Chow Chow) 
 
 550@ 
 Tăng 15% CLVC, 75 máu và 200 nội công 
 V.viễn 
 !mua 492 
 Triệu hồii (Dobermann) 
 
 550@ 
 Tăng khí công 3, 150 máu và 500 nội công 
 V.viễn 
 !mua 525 
 Bùa Thiên Tôn 
 
 0@ 
 Tăng +1 ~ +3 thuộc tính Vũ Khí 
 V.viễn 
 !mua 526 
 Bùa Nhiệt Địa 
 
 0@ 
 Tăng +1 ~ +3 thuộc tính Trang bị 
 V.viễn 
 !mua 527 
 Tịnh Tâm Chay(12) (2h) 
 
 0@ 
 Xóa tan bóng đêm.^Tất cả khí công+2, Tấn công võ công+10%, Né tránh+5%,^HP+100 trong 2 giờ (12 lần sử dụng) 
 V.viễn 
 !mua 528 
 Cục gì đó(10) (1h) 
 
 0@ 
 Tấn công +25 , HP +100 
 V.viễn 
 !mua 529 
 Kẹo luyện cấp (1) (6h) 
 
 100@ 
 Tấn công +50, Def +100, CVLC 10%, EXP +40%, hp +500 mp +500 trong 6 giờ 
 V.viễn 
 !mua 530 
 Kẹo PK (1) (6h) 
 
 150@ 
 Tấn công +100, Def +50, Né +10, CLVC +10%, ULPT +100, HP+800 trong 6 giờ 
 V.viễn 
 !mua 531 
 Sắc màu thần bí (4h) 
 
 0@ 
 HP + 300 , Khí công +1 
 V.viễn 
 !mua 540 
 Áo choàng tháng 3 [Nhiệt] [Nữ]  
 
 200@ 
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%, Sử dụng đến hết ngày 31/03/2019. Mất tác dụng hiệu ứng 
 V.viễn 
 !mua 541 
 Áo choàng tháng 3 [Chân] [Nữ]  
 
 450@ 
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%, Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300, Sử dụng đến hết ngày 31/03/2019. Mất tác dụng hiệu ứng 
 V.viễn 
 !mua 542 
 Áo choàng tháng 3 [Chân-2] [Nữ]  
 
 800@ 
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%, Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300, Xác xuất nhận tiền +50%, may mắn +5%, Sử dụng đến hết ngày 31/03/2019. Mất tác dụng hiệu ứng 
 V.viễn 
 !mua 543 
 Áo choàng tháng 3 [Nhiệt] [Nam]  
 
 200@ 
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%, Sử dụng đến hết ngày 31/03/2019. Mất tác dụng hiệu ứng 
 V.viễn 
 !mua 544 
 Áo choàng tháng 3 [Chân] [Nam]  
 
 450@ 
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%, Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300, Sử dụng đến hết ngày 31/03/2019. Mất tác dụng hiệu ứng 
 V.viễn 
 !mua 545 
 Áo choàng tháng 3 [Chân-2] [Nam]  
 
 800@ 
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%, Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300, Xác xuất nhận tiền +50%, may mắn +5%, Sử dụng đến hết ngày 31/03/2019. Mất tác dụng hiệu ứng 
 V.viễn 
 !mua 546 
 Ngũ Sắc Thần Đan 
 
 0@ 
 10% công lực, phòng thủ 10%, tăng 12 công lực, tăng 12 phòng thủ, tăng 300 sinh mệnh trong 1 giờ, sử dụng 1 lần  
 V.viễn 
 !mua 547 
 Đại Thanh Sư Tử Hống (50) 
 
 30@ 
 Truyền tin toàn bộ máy chủ.Dùng lệnh /roar2 [ nội dung] để sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 548 
 Đại Thanh Sư Tử Hống (30) 
 
 20@ 
 Truyền tin toàn bộ máy chủ.Dùng lệnh /roar2 [ nội dung] để sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 549 
 Đại Thanh Sư Tử Hống (10) 
 
 8@ 
 Truyền tin toàn bộ máy chủ.Dùng lệnh /roar2 [ nội dung] để sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 550 
 Đại Thanh Sư Tử Hống (1) 
 
 1@ 
 Truyền tin toàn bộ máy chủ.Dùng lệnh /roar2 [ nội dung] để sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 551 
 Chữ HỒ 
 
 0@ 
 1 trong 4 chữ Hiệp Khách Giang Hồ 
 V.viễn 
 !mua 552 
 Thẻ Vàng 
 
 10@ 
 Sự kiện tháng 3 
 V.viễn 

Trang 0 của -0 | 0 |