Tất cả

Kỳ phẩm

Thuốc Nam Lâm

Trang bị

Áo choàng nữ

Áo choàng nam


Lệnh mua
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 275 
 Trang phục vốn có(Hàn Băng Trương Bào) 
 
 0@ 
 hàn băng trường bào Đoàn Uy Chính cung chủ của Băng cung Bắc Hải mặc 
 V.viễn 
 !mua 276 
 Trang phục vốn có(Kim Tỏa Dạ Hành Trang) 
 
 0@ 
 Đệ tử môn quan Thiên ma thần quân 
 V.viễn 
 !mua 277 
 Trang phục vốn có(Hỏa Long Y) 
 
 0@ 
 Đệ tử môn quan Thiên ma thần quân, phục sức mà chủ nhân Hàn Phi Quan mang. Có thể hợp thành với Đá nhiệt huyết. Có hiệu quả thần mật đặc thu 
 V.viễn 
 !mua 278 
 Trang phục vốn có(Hạc Tiên Thánh Y) 
 
 0@ 
 một trong những người có bát đại kỳ bảo Võ lâm 
 V.viễn 
 !mua 279 
 Trang phục vốn có  
 
 0@ 
  
 V.viễn 
 !mua 280 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 281 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 282 
 Luyện Ngục Thiên Long Khải [Nam] 
 
 0@ 
 Trang phục trong các dịp lễ đặc biệt của Tụng Võ Môn Liễu Nguyên Tán 
 V.viễn 
 !mua 283 
 Trang phục gốc (Hắc Phong/Nhật Bàn) 
 
 0@ 
 Chun Ma Shin Goon Hắc Phong trang phục, dành cho nam 
 V.viễn 
 !mua 284 
 Trang phục gốc (Hắc Phong/Đông Khuê) 
 
 0@ 
 Dong Kyue, 5 quân tổng bão, trang phục từ Chun Ma Shin Goon Hắc Phong, cho nam 
 V.viễn 
 !mua 285 
 Trang phục gốc (Hắc Phong/Hiền Bồi) 
 
 0@ 
 Nam Goog Hyun Bae, 6 quân tổng bão, trang phục từ Chun ma Shin Goon Hắc Phong, cho nam 
 V.viễn 
 !mua 286 
 Trang phục gốc (Hắc Phong/Hồng Quân) 
 
 0@ 
 Hong Kyun, 8 quân tổng bão, trang phục từ Chun ma Shin Goon Hắc Phong, cho nam 
 V.viễn 
 !mua 287 
 Trang phục gốc (Hắc Phong/Trí Hiền) 
 
 0@ 
 Ji Hyun, 4 quân tổng bão, trang phục từ Chun Ma Shin Goon Hắc Phong, cho nam. 
 V.viễn 
 !mua 288 
 Noel Phục (Nam) 
 
 0@ 
 Y phục kỷ niệm lễ Noel. Ông già Noel thường mặc bộ y phục này đi phát quà, dùng cho nam 
 V.viễn 
 !mua 289 
 Phúc Tinh Cao Chiếu Bào (Nam) 
 
 0@ 
 phúc thần bảo y theo truyền thuyết mang lại vận may cho tình yêu và tài phu 
 V.viễn 
 !mua 290 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 291 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 292 
 Noel Phục (Nam) 
 
 0@ 
 Y phục kỷ niệm lễ Noel. Ông già Noel thường mặc bộ y phục này đi phát quà, dùng cho nam 
 V.viễn 
 !mua 293 
 Long Câu Phong Lôi Khải (Nam) 
 
 0@ 
 Chiến khải do Mã Siêu cưỡi Bạch Long Bảo Mã rong ruổi trong truyền thuyết mặc 
 V.viễn 
 !mua 294 
 Thái Cực Thiên Long Bào [Nam] 
 
 0@ 
 Chiến bào của Gia Cát Khổng Minh là quân sư tài ba của nước Thục thời hậu Hán. 
 V.viễn 
 !mua 295 
 Lãnh Nguyệt Viêm Long Khải (Nam) 
 
 0@ 
 Chiến khải Trọng Mưu thời Tam Quốc từng mặc, áo giáp nóng rực như mặt trời, bên trong xanh lam như trăng lạnh 
 V.viễn 
 !mua 296 
 Bách Chiến Hào Phong Khải (Nam) 
 
 0@ 
 Người mặc áo giáp này phải là nhất lưu cao thủ, nếu không sẽ bị bất tuyệt chiến ý của nó hút lấy 
 V.viễn 
 !mua 297 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 298 
 Trang phục truyền thống Trung Hoa (Nam) 
 
 0@ 
 Là trang phục truyền thống của Trung Quốc được bắt đầu mặc vào thời nhà Thanh và được gọi là Kỳ Bào. Dùng cho nam 
 V.viễn 
 !mua 299 
 Trang sức vốn có (Huyết Lại) 
 
 0@ 
 Y phục của Đao Khách Huyết Lôi của Thần Địa mặc, dùng cho nam 
 V.viễn 
 !mua 300 
 Diệt Thế Hoàng Kim Giáp (Nam) 
 
 0@ 
 Thương nhân vũ khí Lệnh hồ nhị trung của Thần vũ môn đã mặc y phục này khi còn xung xáo trong chốn giang hồ thời niên thiếu (nam) 
 V.viễn 
 !mua 301 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 302 
 Chiến bào (Tiêu thập nhị lang) 
 
 0@ 
 Trang phục thời niên thiếu của Thương nhân vũ khí Tiêu thập nhị lang ở Liễu Thiện Đề Đốc Phủ. 
 V.viễn 
 !mua 303 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 304 
 Si Vưu Chiến Khải (Nam) 
 
 0@ 
 Là chiến giáp của viễn cổ chiến thần Si Vưu. Người nào mặc nó thì toàn thân đầy tràn sức mạnh quái lực vô tận, địch cả vạn người, dùng cho nam 
 V.viễn 
 !mua 305 
 Bích Uyên Chiến Khải (Nam) 
 
 0@ 
 Chiến khải mà Đại tướng quân Tào là Hạ Hầu Uyên mặc, là 1 danh tướng giỏi về tập kích bất ngờ, tạo hình độc đáo tựa Vân Xà Bàn Nhiễu, Long Đằng Tại Thiên. Dùng cho nam 
 V.viễn 
 !mua 306 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 307 
 Khố Lạc Đạt Nhân (Nam) 
 
 0@ 
 Đồng phục nam do giáo sư Khố Lạc Lạc của Nhiệt Giang Học Viện thiết kế 
 V.viễn 
 !mua 308 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 309 
 Huyền Tử Tế Thế Phục (Nam) 
 
 0@ 
 Thiên Vân Nhạc là cháu của Y Tiên, truyền thuyết nói rằng dung mạo và trí tuệ của chàng đều rất tuyệt, là hóa thân của anh hùng và hiệp nghĩa. Bộ đồ này chính là y phục mà Thiên Vân Nhạc mặc 
 V.viễn 
 !mua 310 
 Áo choàng Chu Xuân Hy [Nam] 
 
 0@ 
 Trang phục của Chu Xuân Hy, đệ tử thứ 5 của Thiên Mã Tướng Quân 
 V.viễn 
 !mua 311 
 Trang phục gốc (Bích Phong Thất Đao) 
 
 0@ 
 Y phục của 7 vị Bích Phong Môn Võ Sĩ che mặt mặc, dùng cho nam 
 V.viễn 
 !mua 312 
 Chiến Phục của Đao Kiếm Tiếu  
 
 0@ 
 Y phục Đao Kiếm Tiếu mặc khi xông pha giang hồ lúc còn trẻ, dùng cho nam 
 V.viễn 
 !mua 313 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 314 
 Thần Điêu Anh Hùng Sưởng [Nam] 
 
 0@ 
 Chủ nhân của áo khoác này là Độc Bích Đại Hiệp ngự điêu phi hành, yêu thương say đắm, sinh tử bất ly. Là 2 người có tình yêu chân thật và thuần khiết, được giang hồ tôn xưng là Thần Tiên Hiệp Lữ 
 V.viễn 
 !mua 315 
 Chiến bào (Cung Đạo Chương) 
 
 0@ 
 Y phục mà Vũ Khí Thương Nhân của Bắc Hải Băng Cung Cung Đạo Chương khi thăm Trung Nguyên đã mặc, dùng cho nam 
 V.viễn 
 !mua 316 
 Kết Hôn Lễ Phục [Nam] 
 
 0@ 
 Đại Hồng Lễ Bào do Mỹ Nam Thần Ngưu Lang cùng Thiên Thượng Chức Nữ thời cổ đại Trung Quốc mặc khi kết hôn 
 V.viễn 
 !mua 317 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 318 
 Thiên Võ Đoạn Ngọc Bào [Nam] 
 
 0@ 
 Chủ nhân của áo bào này được xưng tụng là Anh Hùng Xạ Điêu Cái Thế Đại Hiệp, chỉ bằng Hàng Long Thần Chưởng mà uy chấn giang hồ, quyền quyền xích tử chi tâm, nhật nguyệt chứng giám 
 V.viễn 
 !mua 319 
 Trang phục gốc (Dược Tiên) 
 
 0@ 
 Y phục của tiền trưởng môn của Bích Phong Môn Dược Tiên Thiên Liễu Hiền, 1 trong Chính Phái Thiên Hạ Ngũ mặc, dùng cho nam 
 V.viễn 
 !mua 320 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 321 
 Hào Môn Tân Quý Phục [Nam] 
 
 0@ 
 Do chính tay nhà thiết kế thời trang Milan quốc tế thiết kế, tạo ra kiểu mẫu mới cho thân sĩ quý tộc 
 V.viễn 
 !mua 322 
 Áo dài [Nam] 
 
 0@ 
 Bô quần áo truyền thống của người Việt Nam với tà áo dài. Cho nam 
 V.viễn 
 !mua 323 
 Áo choàng Tuần Lộc say xỉn [Nam] 
 
 0@ 
 Tuần lộc say xỉn, rất thích hợp cho các bợm nhậu. Giành cho Nam 
 V.viễn 
 !mua 324 
 Áo choàng Gấu Teddy [Nam] 
 
 0@ 
 Gấu Teddy dễ thương nhưng ham ăn biếng làm. Giành cho Nam 
 V.viễn 
 !mua 325 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 326 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 327 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 328 
 Cẩm Lăng Điện Phục [Nam] 
 
 0@ 
 Trang phục đại diện cho con giáp chuột (nam) trong 12 con giáp 
 V.viễn 
 !mua 329 
 Trang phục thuyền trưởng hải tặc đen [Nam] 
 
 0@ 
 Thuyền trưởng hải tặc bất kể trời đất pháp luật thường mặc y phục màu đen này (nam) 
 V.viễn 
 !mua 330 
 Đồ ngủ [Nam] 
 
 0@ 
 Đồ ngủ có thể khiến cho người mặc có được giấc mơ đẹp (nam) 
 V.viễn 
 !mua 331 
 Trang phục đầu bếp Trung Hoa [Nam] 
 
 0@ 
 Khi chế biến thức ăn Trung Hoa, các đầu bếp thường mặc y phục này 
 V.viễn 
 !mua 332 
 Nhiệt huyết thanh xuân phục [Nam] 
 
 0@ 
 Các học sinh của Trung Nguyên thường mặc y phục này (nam) 
 V.viễn 
 !mua 333 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 334 
 Bá tước Dracula [Nam] 
 
 0@ 
 Quỷ hút máu của Trung Nguyên từng mặc qua y phục này (nam) 
 V.viễn 
 !mua 335 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 336 
 Áo cha xứ [Nam]  
 
 0@ 
 Trang phục mà các cha xứ Thiên Chúa Giáo mặc, dùng cho nam. 
 V.viễn 
 !mua 337 
 Nông Trại Vui Vẻ [Nam] 
 
 0@ 
 Trang phục dễ thương rất hợp với phong cách Nông trại 
 V.viễn 
 !mua 338 
 Cương Thiết Nhẫn Giả Phục [Nam] 
 
 0@ 
 Y phục của tập đoàn chiến đấu đặc biệt chuyên ám sát mặc, đặc trưng của nó so với các trang phục bình thường khác dành cho nam là nó được chế tạo bằng thép cứng. Dùng cho nam. 
 V.viễn 
 !mua 339 
 Đồ bơi màu xanh [Nam] 
 
 0@ 
 Đồ bơi màu xanh nước biển của Trung Nguyên (nam) 
 V.viễn 
 !mua 340 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 341 
 Ngân Tuyết Bạch Linh Y [Nam] 
 
 0@ 
 Trang phục thần y Hoa Đà thời Tam Quốc mặc . Câu chuyện Hoa Đà cứu thế lưu truyền cho đến ngày nay, không ai là không biết, không ai là không hiểu 
 V.viễn 
 !mua 342 
 Hải Tặc Trù Sư [Nam] 
 
 0@ 
 Y phục đầu bếp phụ trách nấu ăn trên tàu hải tặc mặc, dùng cho nam 
 V.viễn 
 !mua 343 
 Hoàng Bào Thanh Long Khải [Nam] 
 
 0@ 
 Đây là 1 loại áo giáp hoàng tộc thời xưa đầy tràn khí thế cao ngạo và tôn quý.  
 V.viễn 
 !mua 344 
 Xà Y [Nam] 
 
 0@ 
 Trang phục Xà Y dành cho Nam giới 
 V.viễn 
 !mua 345 
 Trang phục truyền thống (nho sinh) 
 
 0@ 
 Nho sinh thanh liêm của thời đại mới thường mặc y phục này 
 V.viễn 
 !mua 346 
 Trang phục chiến đấu [Nam] 
 
 0@ 
 Trang phục tiêu chuẩn của quân đội.Cho nam. Có thể nhảy múa với lệnh /dance . 
 V.viễn 
 !mua 347 
 Thời trang năm Ngọ [Nam] 
 
 0@ 
 Bộ thời trang độc đáo cho năm Giáp Ngọ 2014!!! 
 V.viễn 
 !mua 348 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 349 
 Thất Thái Càn Khôn Giáp [Nam] 
 
 0@ 
 Là chiến giáp do thiên thạch trải qua tinh luyện trong Thiên Hỏa mà được Kinh Nguyên làm nguyên liệu chế thành. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đã mặc bộ bảo giáp này đại náo Thiên đình 
 V.viễn 
 !mua 351 
 Bàng Khắc Thân Sĩ [Nam] 
 
 0@ 
 Dưới vẻ bề ngoài cuồng dại phóng khoáng là người đàn ông rất tốt 
 V.viễn 
 !mua 352 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 353 
 Gia Cát Khổng Minh [Nam] 
 
 0@ 
 Trang phục của Gia Cát Lượng, quân sư tài ba thời Tam Quốc 
 V.viễn 
 !mua 354 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 355 
 Trang phục Đồ Bơi cực kool [Nam] 
 
 0@ 
 Trang phục phong cách bãi biển khiến mùa hè nắng nóng cũng có thể cảm thấy mát me 
 V.viễn 
 !mua 356 
 Trang Phục Hài Cốt [Nam] 
 
 0@ 
 Trang phục được ưa thích nhất dịp lễ Halloween. Hãy nhanh mặc vào và đợi đến đêm đi khắp nơi dọa người nào! 
 V.viễn 
 !mua 357 
 Thiên Ngưng Ánh Tuyết [Nam] 
 
 0@ 
 Tâm lãnh lẽo cũng cần mặc Soái Khí Ngoại Sáo cực kỳ kool (trang phục hạn chế thời gian) 
 V.viễn 
 !mua 358 
 Áo choàng Người Tuyết [Nam] 
 
 0@ 
 Người Tuyết trong truyện cổ tích. Dùng lệnh /jingle để có hiệu ứng! Giành cho Nam 
 V.viễn 
 !mua 359 
 Thời trang dạ tiệc [Nam] 
 
 0@ 
 Trang phục của giới quí tộc khi tham dự các dạ tiệc cuối năm. Vừa cổ điển vừa lãng mạn. 
 V.viễn 
 !mua 360 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 361 
 Sinh tồn giả chiến phục [Nam] 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 362 
 Á Châu Phong Kết Hôn Phê Phong [Nam] 
 
 0@ 
 Phê phong kết hôn nam mang phong cách châu Á. Phê phong mà tân lang mặc 
 V.viễn 
 !mua 363 
 Tây Dương Thức Kết Hôn Phê Phong [Nam] 
 
 0@ 
 Phê phong kết hôn nam mang phong cách châu Âu. Phê phong mà tân lang mặc 
 V.viễn 
 !mua 364 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 365 
 Bác Sĩ Kinh Dị [Nam]  
 
 0@ 
 Trang phục của Bác Sĩ Kinh Di 
 V.viễn 
 !mua 366 
 Áo sinh nhật Hiệp Khách [Nam] 
 
 0@ 
 Trang phục kỷ niệm 1 năm Sinh nhật Hiệp Khách  
 V.viễn 
 !mua 367 
 Thiên Thần [Nam] 
 
 0@ 
 Trang phục mà Thần tình yêu Cupid trong thần thoại Hy Hạp mặc 
 V.viễn 
 !mua 368 
 Nhai Đầu Tình Nhân [Nam] 
 
 0@ 
 Trang phục Bling Bling mà các ca sĩ mặc, dùng cho nam. 
 V.viễn 
 !mua 369 
 Hoàng tử Ác Ma 
 
 0@ 
 Trang phục Hắc Ám Vương Tử đến từ Dạ Thế Giới, vì muốn truy bắt kẻ phản bội Hắc Ám Tộc mà hiện thân. 
 V.viễn 
 !mua 370 
 Trang phục Khu Vừon Sao Băng [Nam] 
 
 0@ 
 Trang phục chính của các chàng trai trong bộ phim Vừon Sao Băng. 
 V.viễn 
 !mua 371 
 Lưu Kim Mật Phong [Chân/Nam] 
 
 0@ 
 Chiếc áo thời trang Ong Mật có màu vàng. Trông bạn rất giống một chú ong Mật mùa xuân ngọt ngào! 
 V.viễn 
 !mua 372 
 Biên Cương Tình Lang [Nam] 
 
 0@ 
 Chiếc áo thời trang Ong Mật có màu vàng. Trông bạn rất giống một chú ong Mật mùa xuân ngọt ngào! 
 V.viễn 
 !mua 373 
 Áo choàng Mèo Kitty trắng [Nam] 
 
 0@ 
 Mèo Kitty ai cũng thích. Dùng lệnh /meomeo để có hiệu ứng! Giành cho Nam 
 V.viễn 
 !mua 374 
 Trang phục Hải Quân [Nam] 
 
 0@ 
 Trang phục Hải Quân coi 4 bể là nhà, sóng gió là bạn 
 V.viễn 
 !mua 375 
 Trang phục Thợ Lặn [Nam] 
 
 0@ 
 Cả người chìm đắm trong biển mát lạnh, làm 1 người thợ lặn quên hết mọi phiền não đi 
 V.viễn 
 !mua 376 
 Khoái Đả Toàn Phong [Nam] 
 
 0@ 
 Người kế thừa của Ba Động Quyền, trang phục Võ Sĩ Các Đấu Gia. 
 V.viễn 
 !mua 377 
 Mị Ảnh [Nam] 
 
 0@ 
 Thiên tài nhạc kịch xuất thần nhập quỷ, sau mặt nạ cất lên 1 đoạn tình yêu cuồng nhiệt không có hồi kết 
 V.viễn 
 !mua 378 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 379 
 Áo choàng Trượi Tuyết [Nam] 
 
 0@ 
 Giáng Sinh mặc áo trựot tuyết thì còn gì hơn. Giành cho Nam 
 V.viễn 
 !mua 380 
 Áo choàng Trượt Băng [Nam] 
 
 0@ 
 Mùa tuyết trắng lại đến rồi! Đến Băng Thiên Tuyết Địa trượt băng thôi! 
 V.viễn 
 !mua 381 
 Tiểu Tình Lữ [Nam] 
 
 0@ 
 Trang phục Tiểu Tình Lữ, cho dù là vui vẻ hay đau buồn đều ở bên cạnh bạn 
 V.viễn 
 !mua 382 
 Cổ Điển [Nam] 
 
 0@ 
 Trang phục sành điệu mang nét đẹp cổ điển. Lệnh nhảy [/disco] 
 V.viễn 
 !mua 383 
 Chàng trai biển ca 
 
 0@ 
 Mùa hè Hiệp Khách!Biển, Kì nghỉ mát và thời trang biển 
 V.viễn 
 !mua 384 
 Ngân Dạng Mật Phong [Nhiệt/Nam] 
 
 0@ 
 Chiếc áo thời trang Ong Mật có màu bạc. Trông bạn rất giống một chú ong Mật mùa xuân ngọt ngào! 
 V.viễn 
 !mua 385 
 Cổ Đồng Mật Phong [Đấu/Nam] 
 
 0@ 
 Chiếc áo thời trang Ong Mật có màu đồng. Trông bạn rất giống một chú ong Mật mùa xuân ngọt ngào! 
 V.viễn 
 !mua 386 
 YG Cặp đôi Tee [Nam] 
 
 0@ 
 Môt kiểu thời trang nóng bỏng chỉ dành cho những cặp đôi! Cho nam 
 V.viễn 
 !mua 387 
 Trang phục lặn [Nam] 
 
 0@ 
 Mùa hè nóng nực...nhảy xuống biển~. Dành cho nam 
 V.viễn 
 !mua 388 
 Cao thủ Chăn Ngựa 
 
 0@ 
 Ta chính là cao thủ chăn ngựa ( giành cho nam ) 
 V.viễn 
 !mua 389 
 Yêu thiên nhiên [Nam] 
 
 0@ 
 Yêu Trái Đất từ trong trái tim của bạn 
 V.viễn 
 !mua 390 
 Bi Dan Tướng Quân 
 
 0@ 
 Trang phục của Bi Dan tướng quân, 1 vị tướng quân trẻ tuổi, tài ba. 
 V.viễn 
 !mua 391 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 392 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 393 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 394 
 Thanh Oa Ấu Trĩ Phục [Nam] 
 
 0@ 
 Trang phục của nam sinh nhỏ trong nhà trẻ Nhiệt Huyết, lưng đeo ba lô con cóc đầy tràn chí tiến thủ. Hiệu lệnh khiêu vũ /cucuchi. 
 V.viễn 
 !mua 395 
 Tùng Lâm Yêu Tinh [Chân/Nam] 
 
 0@ 
 Cùng với Tiên trong tháng Năm Xanh 
 V.viễn 
 !mua 396 
 Samba Hiệp Khách [Chân/Nam] 
 
 0@ 
 Lấy máu nóng của bạn ra! Tập hợp! Thêm vào Samba Carnival nào! 
 V.viễn 
 !mua 397 
 Trang phục cổ vũ màu đỏ [Nam] 
 
 0@ 
 Trang phục cổ vũ của Nam có thể dùng lệnh /gogogo để thấy hiệu ứng đẹp mắt 
 V.viễn 
 !mua 398 
 Trang phục của Thiên Vân Nhạc 
 
 0@ 
 Thiên Vân Nhạc thừong xuyên mang bộ trang phục này 
 V.viễn 
 !mua 399 
 Trang phục của Phàn Quân 
 
 0@ 
 Phàn Quân thừong xuyên mang bộ trang phục này 
 V.viễn 
 !mua 400 
 Trang phục của Đồng Hy  
 
 0@ 
 Đồng Hy thừong xuyên mang bộ trang phục này 
 V.viễn 
 !mua 401 
 Rock star [Nam] 
 
 0@ 
 Rock Star trong truyền thuyết, vũ đạo và tiếng ca của anh ta là truyền kỳ tiêu chí. Hiệu lệnh nhảy múa là /moonwalk. 
 V.viễn 
 !mua 402 
 Samba Hiệp Khách [Nhiệt/Nam] 
 
 0@ 
 Lấy máu nóng của bạn ra! Tập hợp! Thêm vào Samba Carnival nào! Hiệu lệnh nhảy múa là /samba 
 V.viễn 
 !mua 403 
 Samba Hiệp Khách [Đấu/Nam] 
 
 0@ 
 Lấy máu nóng của bạn ra! Tập hợp! Thêm vào Samba Carnival nào! Hiệu lệnh nhảy múa là /samba 
 V.viễn 
 !mua 404 
 Trang phục thời trang Biển [Nam] 
 
 0@ 
 Bộ trang phục thời trang Biển lung linh sắc màu 
 V.viễn 
 !mua 405 
 Trang phục Hải Tặc [Nam] 
 
 0@ 
 Bộ trang phục thời trang biển của những Hải Tặc thích sự phiêu lưu ở biển khơi 
 V.viễn 
 !mua 406 
 Trang phục thuyền trưởng Hải Tặc [Nam] 
 
 0@ 
 Bộ trang phục thời trang biển của thuyền trường Hải Tặc đầy uy nghi và mạnh me 
 V.viễn 
 !mua 407 
 Lỗ La La Phê Phong [Chân/Nam] 
 
 0@ 
 Xông hơi cùng với bạn lolala. 
 V.viễn 
 !mua 408 
 Trang phục tuổi Teen [Thần/Nam] 
 
 0@ 
 Trang phục tưoi trẻ cho ngày hè sôi động 
 V.viễn 
 !mua 409 
 Thỏ Phục Sinh 2014 [Chân/Nam] 
 
 0@ 
 Trang phục mừng lễ phục sinh năm 2014. 
 V.viễn 
 !mua 410 
 Rùa mùa xuân [Chân/Nam] 
 
 0@ 
 Thức dậy từ chế độ ngủ đông và bắt đầu họat động. 
 V.viễn 
 !mua 411 
 Máu đỏ Joy [Chân/Nam] 
 
 0@ 
 Từ bỏ trở thành người nhưng trở thành sự vĩnh cửu của cuộc sống... kiểm tra lọai trang phục này. Ngạc nhiên với sự khác biệt bằng [/surprise] 
 V.viễn 
 !mua 412 
 Patin Sành Điệu [Chân/Nam] 
 
 0@ 
 Patin – môn thể thao thú vị, pha chút mạo hiểm, thu hút nhiều giới trẻ̉. 
 V.viễn 
 !mua 413 
 Hàn Lưu Đại Y [Chân/Nam] 
 
 0@ 
 Áo khoác nam Thu Thiên Soái Khí Hàn Lãnh. 
 V.viễn 
 !mua 414 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 415 
 Hoàng Kim Giáp [Nam] 
 
 0@ 
 Áo choàng Đế Vương chỉ có trong những sự kiện đặt biệt 
 V.viễn 
 !mua 416 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 417 
 Kỵ Sĩ La Mã [Chân/Nam] 
 
 0@ 
 Trang phục giáp sắt của các kỵ sĩ La Ma 
 V.viễn 
 !mua 418 
 Hoàng Tử [Chân/Nam] 
 
 0@ 
 Hoàng Tử đẹp trai, tài giỏi trong truyện cổ tích Búp Bê Nutcracker . Gõ lệnh nhảy múa [/nutcracker] 
 V.viễn 
 !mua 419 
 Trang phục người Thái [Chân/Nam] 
 
 0@ 
 Đây là bộ trang phục đấm bốc cổ truyền của người Thái mà Ngân Kiều Long sưu tầm được 
 V.viễn 
 !mua 420 
 Áo choàng Siêu Nhân [Chân/Nam] 
 
 0@ 
 Trang phục vui nhộn có thể thu hút mọi ánh nhìn. Sử dụng lệnh [/action] để biểu diễn tài năng! 
 V.viễn 
 !mua 421 
 Trang phục Quân Đội [Nam] 
 
 0@ 
 Trang phục Quân Đội trông rất ngầu 
 V.viễn 
 !mua 422 
 Yu Sang Pyo Kuk Han Bi Kwang [Chân/Nam] 
 
 0@ 
 Thiên Ma Thần Quần Phục 
 V.viễn 
 !mua 423 
 Tật Phong Tấn Lôi Phục [Chân/Nam] 
 
 0@ 
 Trang phục của Yu Sang Pyo Kuk mặc bởi Ja Dam. Cho nam 
 V.viễn 
 !mua 424 
 Trang phục của Mun Hyun [Chân/Nam] 
 
 0@ 
 Trang phục của Hwang Young Elder s Mun Hyun. 
 V.viễn 
 !mua 425 
 Chàng trai dãy núi Alps [Nhiệt/Nam] 
 
 0@ 
 Trang phục các chàng trai vùng cao nguyên Alps 
 V.viễn 
 !mua 426 
 Cao Li Xuân Trang [Chân/Nam] 
 
 0@ 
 Trang phục Tết truyền thống của Hàn Quốc. Sử dụng lệnh [/chúc tết] để hỏi thăm lẫn nhau. 
 V.viễn 
 !mua 427 
 Soái Khí Gia Dụ Trang [Chân/Nam] 
 
 0@ 
 Nhanh đến cảm nghiệm cảm giác Manh Hóa Đầu Mục nào! 
 V.viễn 
 !mua 428 
 Tình nhân Sô cô la [Chân/Nam] 
 
 0@ 
 Trang phục tình yêu đầy tràn tâm ý. 
 V.viễn 
 !mua 429 
 Chiến binh Phượng Hoàng [Chân/Nam] 
 
 0@ 
 Vùng đất Phượng hoàng xa xôi ở Khu rừng phía Nam. Đây là trang phục của các chiến binh sống ở đó. 
 V.viễn 
 !mua 430 
 Voi Chun Chuk [Chân/Nam] 
 
 0@ 
 Trang phục mà lọai linh vật voi huyền bí ở phía tây Trung Quốc. 
 V.viễn 
 !mua 431 
 Áo choàng Nhiếp Phong [Chân/Nam] 
 
 0@ 
 Trang phục chiến binh mạnh mẽ, nhanh nhẹn được kế thừa tinh thần của Gió. 
 V.viễn 
 !mua 432 
 Nghỉ mát [Chân/Nam] 
 
 0@ 
 WOW, trong mùa hè này chúng ta cùng đi trên đường với trang phục nghỉ mát này! 
 V.viễn 
 !mua 433 
 Jahamiro Quân đội nâng cao [Chân/Nam] 
 
 0@ 
 Ho Hyup Ryun s Quân đội nâng cao mặc khi điều tra Hwan Young Mun và Hwan Young Mun Jahamiro. 
 V.viễn 
 !mua 434 
 Trang phục của Hwan Young Mun [Chân/Nam] 
 
 0@ 
 Danh hiệu cao của trang phục từ Hwan Young Mun. 
 V.viễn 
 !mua 435 
 Áo choàng Rồng Alyu [Chân/Nam] 
 
 0@ 
 Trang phục đặc biệt mang hình dáng của rồng Alyu đáng yêu trong Phó Bảng Huyền Ảnh Ma Quật 
 V.viễn 
 !mua 436 
 Hắc Quỉ [Chân/Nam] 
 
 0@ 
 Trang phục của các chiến binh bóng tối Những kẻ sống ngoài tam giới của Xích Thiên Giới 
 V.viễn 
 !mua 437 
 Áo Choàng Bộ Kinh Vân [Chân/Nam] 
 
 0@ 
 Trang phục của Bộ Kinh Vân trong bộ truyện tranh nổi tiếng Phong Vân 
 V.viễn 
 !mua 438 
 Y Phục Tăng Nhân [Thần/Nam] 
 
 0@ 
 Y phục dành cho các tăng nhân Thiếu Lâm 
 V.viễn 
 !mua 439 
 Thần Chết [Thần/Nam] 
 
 0@ 
 Trang phục phù thủy có tên gọi Thần Chết trong số ma quy 
 V.viễn 
 !mua 440 
 Áo Thần Chết Ryuuku [Chân/Nam] 
 
 0@ 
 Trang phục Thần Chết Ryuuku trong truyện Cuốn Sổ Tử Thần 
 V.viễn 
 !mua 441 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 442 
 Tình yêu ngọt ngào [Chân/Nam] 
 
 0@ 
 Trang phục có thần tình yêu Cupid!! Nếu mặc vào sẽ có thêm chỉ lệnh mới!! [Lệnh: /slove] 
 V.viễn 
 !mua 443 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 444 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 445 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 446 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 447 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 448 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 449 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 450 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 451 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 452 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 453 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 454 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 455 
 Hắc Long [Chân/Nam] 
 
 0@ 
 Trang phục chào mừng Năm Nhăm Thìn Nhận năng lượng của Rồng bằng lệnh [/blackdragon] 
 V.viễn 
 !mua 456 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 457 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 458 
 Đầu bếp 
 
 0@ 
 Trang phục đầu bếp 
 V.viễn 
 !mua 460 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 461 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 462 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 463 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 464 
 Áo choàng Thần Sấm [Chân/Nam] 
 
 0@ 
 Trang phục của thần Sấm (Thor), một vị thần đầy quyền lực! Hiệu ứng sấm sét [Gõ lệnh /pray] 
 V.viễn 
 !mua 465 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 466 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 467 
 Trang phục Lục Chỉ Cầm Ma [Thần/Nam] 
 
 0@ 
 Trang phục đầy huyền bí của Cầm Sư. Gõ lệnh [/play] để biết thêm bí ẩn của trang phục 
 V.viễn 
 !mua 468 
 Trang phục Ngày Tựu Trường [Chân/Nam] 
 
 0@ 
 Trang phục vô cùng quen thuộc với mọi người. Hiệu ứng trang phục [/uniform] 
 V.viễn 
 !mua 469 
 Huyễn ảnh quỷ ma [Chân/Nam] 
 
 0@ 
 Trang phục mang hình dáng của Boss Huyễn Ảnh Quỷ Ma ở Hạp Hổ Cốc. Để sử dụng tuyệt chiêu nhấc bổng đối phương lên không gõ lệnh [/boss] 
 V.viễn 
 !mua 470 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 471 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 472 
 Bảo Quân Y phục [Thần/Nam] 
 
 0@ 
 Áo choàng Hàn Bảo Quân. chí có trong dịp đặc biệt. 
 V.viễn 
 !mua 473 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 474 
 Rurouni Kenshin [Thần/Nam] 
 
 0@ 
 Trang phục Sát Thủ Huyền Thoại .. 
 V.viễn 
 !mua 475 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 476 
 Áo choàng Kool Boy [Chân/Nam] 
 
 0@ 
 Cùng nhau diện bộ áo choàng cực xinh và cực style 
 V.viễn 

Trang 0 của 1 | 0 1 |