Shop HELLO|Shop Mãnh Long

Tất cả

Kỳ phẩm

Thuốc Nam Lâm

Trang bị

Áo choàng nữ

Áo choàng nam


Lệnh mua
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 652 
 Bùa triệu hồi Dobermann 
 
 2,500@ 
 Pet có thời hạn 7 ngày, khi mua sẽ khóa, kc3 , HP + 800, ulpt 200, phòng ngự 200 (lỗi hiện thị ingame, vẫn có tác dụng đủ 4 dòng) 
 7 ngày 
 !mua 651 
 Bùa triệu hồi Chow Chow 
 
 2,500@ 
 Pet có thời hạn 7 ngày, khi mua sẽ khóa, kc3 , clvc 20%, ulpt 50, may mắn +5% 
 7 ngày 
 !mua 650 
 GioÒ hoa 
 
 400@ 
 GioÒ hoa 
 V.viễn 
 !mua 649 
 Rurouni Kenshin [ThâÌn/Nữ] 
 
 3,500@ 
 Tất cả khí công +3, exp +40%, Tấn công +100, Phòng thủ +100,CLVC +10%, HP +500, MP+300. [Thời giang hiệu ứng đến hết ngày 28-2-2019, mất dòng hiệu ứng ,chỉ còn lại áo] 
 V.viễn 
 !mua 648 
 Rurouni Kenshin [ThâÌn/Nam] 
 
 3,500@ 
 Tất cả khí công +3, exp +40%, Tấn công +100, Phòng thủ +100,CLVC +10%, HP +500, MP+300. [Thời giang hiệu ứng đến hết ngày 28-2-2019, mất dòng hiệu ứng ,chỉ còn lại áo] 
 V.viễn 
 !mua 646 
 Mật Tịch 
 
 3,000@ 
 Dùng để đổi võ huân tại bát quái lão nhân, mỗi ngày 1 lần  
 V.viễn 
 !mua 645 
 Nguyên liệu Trứng (Event) 
 
 600@ 
 Kết hợp với Bánh Ngày Tết để đổi phần thưởng 
 V.viễn 
 !mua 644 
 Combo1 24 giờ 140% exp 
 
 3,000@ 
 Chí tôn hỏa dương (12), Long Lân Thần Đan(12), Kẹo train (4), kim long chỉ thêu(1) + Pill exp 300% (2)(30 phút/1 cái) 
 V.viễn 
 !mua 643 
 Combo2 24 giờ 100% exp 
 
 2,200@ 
 Chí tôn hỏa dương (12), Long Lân Thần Đan(12), Kẹo train (4) + Pill exp 300% (2)(30 phút/1 cái) 
 V.viễn 
 !mua 642 
 Sức phẩm kỹ thuật phù ( cao cấp ) 
 
 2,000@ 
 Tăng 20% gia công trang sức, Ngẫu nhiên tăng 1~3 gia công. Khi thất bại có khả năng mất trang sức. 
 V.viễn 
 !mua 641 
 Chữ S (event) 
 
 270@ 
 Dùng để ghép thành X - M A S 
 V.viễn 
 !mua 628 
 Trang Phục Noel (Nam) 
 
 0@ 
 Cường hóa +99 
 V.viễn 
 !mua 627 
 Trang Phục Noel (Nữ) 
 
 0@ 
 Cường hóa +99 
 V.viễn 
 !mua 621 
 Sắc màu thần bí (4h) 
 
 0@ 
 HP + 300 , Khí công +1 
 V.viễn 
 !mua 620 
 Kẹo PK (1) (6h) 
 
 400@ 
 Tấn công +100, Def +50, Né +10, CLVC +10%, ULPT +100, HP+800 trong 6 giờ 
 V.viễn 
 !mua 619 
 Kẹo luyện cấp (1) (6h) 
 
 300@ 
 Tấn công +50, Def +100, CVLC 10%, EXP +40%, hp +500 mp +500 trong 6 giờ 
 V.viễn 
 !mua 618 
 Cục gì đó(10) (1h) 
 
 0@ 
 Tấn công +25 , HP +100 
 V.viễn 
 !mua 617 
 Tịnh Tâm Chay(12) (2h) 
 
 400@ 
 Xóa tan bóng đêm.^Tất cả khí công+2, Tấn công võ công+10%, Né tránh+5%,^HP+100 trong 2 giờ (12 lần sử dụng) 
 V.viễn 
 !mua 514 
 Bùa Nhiệt Địa 
 
 0@ 
 Tăng +1 ~ +3 thuộc tính Trang bị 
 V.viễn 
 !mua 513 
 Bùa Thiên Tôn 
 
 0@ 
 Tăng +1 ~ +3 thuộc tính Vũ Khí 
 V.viễn 
 !mua 511 
 Mèo tài phú (2h) (1) 
 
 300@ 
 Tăng 20% exp, drop,40% gold, HP+100 trong 2 giờ 
 V.viễn 
 !mua 510 
 Cây boss lớn (3) 
 
 300@ 
 Thả ngẫu nhiên 3 boss lớn, tỉ lệ boss lớn cao 
 V.viễn 
 !mua 509 
 Cây boss nhỏ (7), nên mua 
 
 500@ 
 Thả ngẫu nhiên 7 boss nhỏ, tỉ lệ boss lớn thấp 
 V.viễn 
 !mua 508 
 Kim Cang Phu 
 
 2,000@ 
 Bùa cường hóa vũ khí +11 +12 +13 +14 +15 , thất bại về 0 , không mất vật phẩm 
 V.viễn 
 !mua 504 
 Heo Tài Trư (4h) (1) (2h) 
 
 2,000@ 
 x2 exp (pill exp),drop, KI, thăng thiên tác dụng 4 tiếng. Max pill exp của Server thì không tác dụng thêm 
 V.viễn 
 !mua 503 
 Chí Tôn Hỏa Dương(12) 
 
 1,200@ 
 attack 15%, def 15% , EXP 40%, HP 1000 , CLVC 10% , ULPT 10% - 2 giờ 
 V.viễn 
 !mua 502 
 Bùa thúy ngọc (phòng ngự) 
 
 200@ 
 Bùa cường hóa trang bị 1~3<+10 rớt giữ nguyên chỉ số CH hiện tại 
 V.viễn 
 !mua 501 
 Bùa thúy ngọc (vũ khí) 
 
 200@ 
 Bùa cường hóa vũ khí 1~3 <+10 rớt giữ nguyên chỉ số CH hiện tại 
 V.viễn 
 !mua 497 
 Long lân thần đan (12) (2h) 
 
 500@ 
 Phòng thủ +20%,CLVC+10%,đánh trúng +20,né tránh+20,HP+500,EXP+20%,thời hạn 2h (Giờ Online),(SL: 12) 
 V.viễn 
 !mua 489 
 Nghịch chiến cuồng đan (12) (2h) 
 
 2,000@ 
 20% attack, 15% CLVC, 20 CX, 20 Ne, HP MP 200 
 V.viễn 
 !mua 70 
 Thái Cực Thần Đơn (1) (4h) 
 
 0@ 
 +15% lực công kích, 15% sức phòng ngự, 300 HP, 300 MP, exp 10% 1 lần dùng (4h) 
 V.viễn 
 !mua 69 
 Bùa thúy ngọc (phòng ngự) 
 
 0@ 
 Item này dùng để cường hóa trang bị, nếu thất bại sẽ bị giảm cường hóa 2 mà không mất vật phẩm. 
 V.viễn 
 !mua 68 
 Bùa thúy ngọc (vũ khí) 
 
 0@ 
 Item này dùng để cường hóa vũ khí , nếu thất bại sẽ bị giảm cường hóa 2 mà không mất vật phẩm. 
 V.viễn 
 !mua 67 
 Áo Môn Phái cấp 7 - Thành viên - nữ tà 
 
 0@ 
  Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang 
 V.viễn 
 !mua 66 
 Áo Môn Phái cấp 7 - Thành viên - nam tà 
 
 0@ 
  Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang 
 V.viễn 
 !mua 65 
 Áo Môn Phái cấp 7 - Thành viên - nữ chính 
 
 0@ 
  Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang 
 V.viễn 
 !mua 64 
 Áo Môn Phái cấp 7 - Thành viên - nam chính 
 
 0@ 
  Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang 
 V.viễn 
 !mua 63 
 Áo Môn Phái cấp 7 - Môn chủ - nữ tà 
 
 0@ 
  Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang 
 V.viễn 
 !mua 62 
 Áo Môn Phái cấp 7 - Môn chủ - nam tà 
 
 0@ 
  Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang 
 V.viễn 
 !mua 61 
 Áo Môn Phái cấp 7 - Môn chủ - nữ chính 
 
 0@ 
  Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang 
 V.viễn 
 !mua 60 
 Áo Môn Phái cấp 7 - Môn chủ - nam chính 
 
 0@ 
  Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang 
 V.viễn 
 !mua 59 
 Hắc Long Chỉ Thêu (24 giờ) 
 
 0@ 
 Tăng 5% tấn công vũ khí, 10% kỹ năng sát thương,10% phòng thủ, 500 Hp, 300 Mp 
 V.viễn 
 !mua 58 
 Bạch Long Chỉ Thêu (24 giờ) 
 
 500@ 
 Tất cả khí công +3, tăng 20% kinh nghiệm 
 V.viễn 
 !mua 57 
 Xích Long Chỉ Thêu (24 giờ) 
 
 600@ 
 Tất cả khí công +3, tăng 20% kinh nghiệm, 5% tấn công vũ khí,10% kỹ năng sát thương, 10% phòng thủ, 500 Hp, 300 Mp. 
 V.viễn 
 !mua 56 
 Bích Long Chỉ Thêu (24 giờ) 
 
 700@ 
 Tất cả khí công +3, tăng 40% kinh nghiệm, 5% tấn công vũ khí,10% kỹ năng sát thương, 10% phòng thủ, 500 Hp, 300 Mp 
 V.viễn 
 !mua 55 
 Kim Long Chỉ Thêu (24 giờ) 
 
 800@ 
 Tất cả khí công +3, tăng 40% kinh nghiệm, 7% tấn công vũ khí,12% kỹ năng sát thương, 12% phòng thủ, 600 Hp, 400 Mp. 
 V.viễn 
 !mua 54 
 Kẹo 
 
 0@ 
 Nếu sử dụng thì sẽ nhận được hiệu quả lực tấn công và sức phòng thủ tăng 10 trong 20 phút 
 V.viễn 
 !mua 51 
 Ngũ Sắc Thần Đan 
 
 0@ 
 10% công lực, phòng thủ 10%, tăng 12 công lực, tăng 12 phòng thủ, tăng 300 sinh mệnh trong 1 giờ, sử dụng 1 lần 
 V.viễn 
 !mua 50 
 Bồi nguyên đan ( Đại ) 
 
 0@ 
 Tăng 700 HP trong vòng 60 phút, 8 lần sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 47 
 Chu Tước Hoàn 
 
 500@ 
 10% def, 10% AT, 5% CLVC, 10% ULPT, Vũ khí +2 , Trang bị +1 trong 1 giờ 
 V.viễn 
 !mua 45 
 Đại chiến thần đan 
 
 500@ 
 Trong 1 giờ ,DEF 10%, AT 10%, CLVC 5%, ULPT 10%,giảm sát thương 30 điểm , tăng 700HP. 
 V.viễn 
 !mua 44 
 Yêu hoa ma vũ (24 giờ ) 
 
 1,200@ 
 AT +30,DEF +30,CLVC +3%, EXP 5% trong vòng 24h 
 V.viễn 
 !mua 43 
 Yêu Hóa Ma Võ (Gậy cổ vũ)(đ.biệt) 
 
 2,000@ 
 AT +40,DEF +40, CLVC +5%, HP +300 , EXP +10% trong vòng 24 giờ 
 V.viễn 
 !mua 42 
 Yêu Hóa Ma Võ (Gậy cổ vũ)(nhỏ) 
 
 100@ 
 AT +40,DEF +40, CLVC +5%, HP +300 , EXP +10% Trong 2 giờ 
 V.viễn 
 !mua 41 
 Yêu hoa thanh thảo (24 giờ ) 
 
 200@ 
 AT +30 trong vòng 24 giờ 
 V.viễn 
 !mua 40 
 Yêu hoa thanh thảo (2 giờ ) 
 
 10@ 
 AT +30 trong vòng 2 giờ  
 V.viễn 
 !mua 39 
 Yêu Hóa Ma Võ (Tươi sống)(đ.biệt) 
 
 2,000@ 
 AT +40,DEF +40, CLVC +5%, HP +300 , EXP +10% trong vòng 24 giờ 
 V.viễn 
 !mua 38 
 Yêu Hóa Ma Võ (Tươi sống)(nhỏ) 
 
 100@ 
 AT +40,DEF +40, CLVC +5%, HP +300 , EXP +10% Trong 2 giờ 
 V.viễn 
 !mua 37 
 Võ Công Bí Truyền Thư (Uyên Ương Nhất Thức) 
 
 0@ 
 Học kỹ năng kết hôn (hỗ trợ), chuột phải để học, Alt-L để sử dụng. Không thể giao dịch 
 V.viễn 
 !mua 36 
 Võ Công Bí Truyền Thư (Thám Hoa Hôn Pháp) 
 
 0@ 
 Học kỹ năng kết hôn (tấn công - tăng 10% khi party cùng người yêu), chuột phải để học, Alt-L để sử dụng. Không thể giao dịch 
 V.viễn 
 !mua 35 
 Kim Lang 
 
 0@ 
 Tăng 14% CLVC, 50 máu và 200 nội công 
 V.viễn 
 !mua 34 
 Huyết Lang 
 
 0@ 
 Tăng 7 TC, 50 máu và 200 nội công 
 V.viễn 
 !mua 33 
 Lam Lang 
 
 0@ 
 Tăng 35 ULPT, 10 né tránh và 100 máu 
 V.viễn 
 !mua 32 
 Phách thiên hổ 
 
 0@ 
 Tăng 6 PT, 10 né tránh và 100 máu 
 V.viễn 
 !mua 31 
 Truy phong báo 
 
 0@ 
 Tăng 7 TC, 80 chính xác và 200 nội công 
 V.viễn 
 !mua 30 
 Thần điêu 
 
 0@ 
 Tăng 14% CLVC, 80 chính xác và 200 nội công 
 V.viễn 
 !mua 29 
 Long miêu 
 
 0@ 
 Tăng khí công 2, 80 máu và 500 nội công 
 V.viễn 
 !mua 28 
 Áo Môn Phái cấp 6 
 
 0@ 
 Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang,áo cấp 4 5 6 là như nhau (môn phái <6 vẫn có thể mặc) 
 V.viễn 
 !mua 27 
 Áo Môn Phái cấp 5 
 
 0@ 
 Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang,áo cấp 4 5 6 là như nhau (môn phái <6 vẫn có thể mặc) 
 V.viễn 
 !mua 26 
 Áo Môn Phái cấp 4 
 
 0@ 
 Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang,áo cấp 4 5 6 là như nhau (môn phái <6 vẫn có thể mặc) 
 V.viễn 
 !mua 25 
 Pháo hoa (50) 
 
 0@ 
 Item bán pháo hoa để giải trí. 50 lần sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 24 
 Biểu tượng nick name 
 
 0@ 
 Thêm 1 biểu tượng vào bên cạnh tên nhân vật 
 V.viễn 
 !mua 23 
 Đổi màu nick name 
 
 0@ 
 Làm cho tên của nhân vật nhấp nháy, đổi màu 
 V.viễn 
 !mua 21 
 Thuốc nhuộm tóc 
 
 0@ 
 Thay đổi màu tóc như đi thẩm mỹ viện 
 V.viễn 
 !mua 20 
 Thẩm mỹ viện 
 
 0@ 
 Thay đổi kiểu tóc như đi thẩm mỹ viện 
 V.viễn 
 !mua 19 
 Bùa đổi tên 
 
 1,000@ 
 Bùa chú có thể thay đổi tên của mình, nhấn phím phải chuột thì có thể sử dụng được 
 V.viễn 
 !mua 18 
 Bùa thuẫn giáp thần thú 
 
 0@ 
 Bùa chú đặc biệt có thể sửa đổi hình dáng của thần thú. Các pet Sói không thể sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 15 
 Chí tốn nhiệt huyết phù (30 ngày) 
 
 0@ 
 Chỉ có khả năng hồi sinh tại chỗ khi bị quái vật tấn công!
Các dịch thuật trong game không có tac dụng 
 V.viễn 
 !mua 14 
 Xuyên Châm Dẫn Tuyến 
 
 0@ 
 Sau khi sử dụng có thể thay đổi giới tính của y phục 
 V.viễn 
 !mua 11 
 Chữ HỒ 
 
 0@ 
 1 trong 4 chữ Hiệp Khách Giang Hồ 
 V.viễn 
 !mua 10 
 Rương thời phong (30 ngày) 
 
 0@ 
 Mở rộng túi đồ thêm 30 ông trống. Bấm chuột phải để bật tắt. Thời hạn 30 ngày
Sau khi sử dụng thì tắt túi đồ mở lại sẽ thấy túi phụ 
 30 ngày 
 !mua 9 
 Trường bạch sơn sâm 
 
 0@ 
 Tẩy toàn bộ điểm khí công của nhân vật 
 V.viễn 
 !mua 8 
 Treo shop offline 
 
 0@ 
 Sau khi đã treo xong @shop, bấm lệnh !treoshop. Sử dụng item này, có thể treo shop khi offilne cho đến khi đăng nhập trở lại
Không thể giao dịchKhông hỗ trợ giao dịch qua Acc khác nếu mua nhầm 
 30 ngày 
 !mua 7 
 Giải thạch phù 
 
 0@ 
 Xóa 1 dòng hợp thành cuối cùng của vật phẩm, chỉ sử dụng cho vật phẩm chưa cường hóa 
 V.viễn 
 !mua 6 
 Phúc vận phù (20%)  
 
 0@ 
 Làm tăng tỷ lệ thành công lên 20%, (dịch thuật trong game sai) không thể giao dịch 
 V.viễn 
 !mua 5 
 Phúc vận phù (15%)  
 
 0@ 
 Làm tăng tỷ lệ thành công lên 15%, không thể giao dịch 
 V.viễn 
 !mua 1 
 Đại Thanh Sư Tử Hống (50) 
 
 0@ 
 Truyền tin toàn bộ máy chủ.Dùng lệnh /roar2 [ nội dung] để sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 274 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 273 
 Áo choàng Halloween Ma Quái [Chân/Nữ] 
 
 0@ 
 Áo choàng huyền bí giành riêng cho lễ Halloween [Lệnh: /halloween] 
 V.viễn 
 !mua 272 
 Áo choàng Siêu Cấp [Chân/Nữ] 
 
 0@ 
 Trang phục của cô nàng Kula trong King Of Fighter (KOF). Gõ lệnh [/flame] để tỏa ra sức mạnh của lửa 
 V.viễn 
 !mua 271 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 270 
 Thời Trang Bóng Chày [Thần/Nữ] 
 
 0@ 
 Thời trang Bát Quái Lão Nhân thu được trong cuộc hành trình dùng khi chơi bóng chày 
 V.viễn 
 !mua 269 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 268 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 267 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 266 
 Áo choàng Hot Girl [Chân/Nữ] 
 
 0@ 
 Cùng nhau diện bộ áo choàng cực xinh và cực style 
 V.viễn 
 !mua 265 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 264 
 Kaoru [Thần/Nữ] 
 
 0@ 
 Trang phục phu nhân Rurouni Kenshin.. 
 V.viễn 
 !mua 263 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 262 
 Hoa Liên Y Phục [Thần/Nữ] 
 
 0@ 
 Áo choàng Đàm Hoa Liên. chỉ có trong dịp đặc biệt. 
 V.viễn 
 !mua 261 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 260 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 259 
 Áo choàng Nữ Hoàng [Chân/Nữ] 
 
 0@ 
 Trang phục quý phái và sang trọng đặc biệt dành riêng cho Nữ Hoàng 
 V.viễn 
 !mua 258 
 Mai Lang [Chân/Nữ] 
 
 0@ 
 Trang phục đặc biệt mang hình dáng của Boss Mai Lang gợi cảm, với tuyệt chiêu triệu tập bụi mù, gõ lệnh [/boss] 
 V.viễn 
 !mua 257 
 Trang phục Lục Chỉ Cầm Ma [Thần/Nữ] 
 
 0@ 
 Trang phục đầy huyền bí của Cầm Sư. Gõ lệnh [/play] để biết thêm bí ẩn của trang phục 
 V.viễn 
 !mua 256 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 255 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 253 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 252 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 251 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 250 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 249 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 Trang phục đầu bếp 
 V.viễn 
 !mua 248 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 247 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 246 
 Hắc Long [Chân/Nữ] 
 
 0@ 
 Trang phục chào mừng Năm Nhăm Thìn Nhận năng lượng của Rồng bằng lệnh [/blackdragon] 
 V.viễn 
 !mua 245 
 Áo choàng thời trang  
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 244 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 243 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 242 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 241 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 240 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 239 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 238 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 237 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 236 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 235 
 Tình yêu ngọt ngào [Chân/Nữ] 
 
 0@ 
 Trang phục có thần tình yêu Cupid!! Nếu mặc vào sẽ có thêm chỉ lệnh mới!! [Lệnh: /slove] 
 V.viễn 
 !mua 234 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 233 
 Áo Thần Chết Ryuuku [Chân/Nữ] 
 
 0@ 
 Trang phục Thần Chết Ryuuku trong truyện Cuốn Sổ Tử Thần 
 V.viễn 
 !mua 232 
 Thần Chết [Thần/Nữ] 
 
 0@ 
 Trang phục phù thủy có tên gọi Thần Chết trong số ma quy 
 V.viễn 
 !mua 231 
 Y Phục Tăng Nhân [Thần/Nữ] 
 
 0@ 
 Y phục dành cho các tăng nhân Thiếu Lâm 
 V.viễn 
 !mua 230 
 Áo Choàng Sở Sở [Chân/Nữ] 
 
 0@ 
 Trang phục của Sở Sở trong bộ truyện tranh nổi tiếng Phong Vân 
 V.viễn 
 !mua 229 
 Hắc Quỉ [Chân/Nữ] 
 
 0@ 
 Trang phục của các chiến binh bóng tối Những kẻ sống ngoài tam giới của Xích Thiên Giới 
 V.viễn 
 !mua 228 
 Áo choàng Rồng Alyu [Chân/Nữ] 
 
 0@ 
 Trang phục đặc biệt mang hình dáng của rồng Alyu đáng yêu trong Phó Bảng Huyền Ảnh Ma Quật 
 V.viễn 
 !mua 227 
 Trang phục Hwan Young Mun [Chân/Nữ] 
 
 0@ 
 Trang phục Ảo ảnh của Hwan Young Mun s Heok Ye 
 V.viễn 
 !mua 226 
 Jahamiro Quân đội nâng cao [Chân/Nữ] 
 
 0@ 
 Ho Hyup Ryun s Quân đội nâng cao mặc khi điều tra Hwan Young Mun và Hwan Young Mun Jahamiro. 
 V.viễn 
 !mua 225 
 Nghỉ mát [Chân/Nữ] 
 
 0@ 
 WOW, trong mùa hè này chúng ta cùng đi trên đường với trang phục nghỉ mát này! 
 V.viễn 
 !mua 224 
 Áo choàng Đệ Nhị Mộng [Chân/Nữ] 
 
 0@ 
 Trang phục chiến binh mạnh mẽ, nhanh nhẹn được kế thừa tinh thần của Gió. 
 V.viễn 
 !mua 223 
 Voi Chun Chuk [Chân/Nữ] 
 
 0@ 
 Trang phục mà lọai linh vật voi huyền bí ở phía tây Trung Quốc. 
 V.viễn 
 !mua 222 
 Chiến binh Phượng Hoàng [Chân/Nữ] 
 
 0@ 
 Vùng đất Phượng hoàng xa xôi ở Khu rừng phía Nam. Đây là trang phục của các chiến binh sống ở đó. 
 V.viễn 
 !mua 221 
 Sô cô la ngọt ngào [Chân/Nữ] 
 
 0@ 
 Trang phục tình yêu đầy tràn tâm ý. 
 V.viễn 
 !mua 220 
 Tiếu Lệ Gia Dụ Trang [Chân/Nữ] 
 
 0@ 
 Nhanh đến cảm nghiệm cảm giác Manh Hóa Đầu Mục nào! 
 V.viễn 
 !mua 219 
 Cao Li Xuân Trang [Chân/Nữ] 
 
 0@ 
 Trang phục Tết truyền thống của Hàn Quốc. Sử dụng lệnh [/chúc tết] để hỏi thăm lẫn nhau. 
 V.viễn 
 !mua 218 
 Chàng trai dãy núi Alps [Đấu/Nữ] 
 
 0@ 
 Trang phục các cô gái vùng cao nguyên Alps 
 V.viễn 
 !mua 217 
 Trang phục cánh của Wol Gung Hang Ah [Chân/Nữ] 
 
 0@ 
 Trang phục cánh của Wol Gung Hang Ah. 
 V.viễn 
 !mua 216 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 215 
 Tật phong tấn lôi phục [Chân/Nữ] 
 
 0@ 
 Trang phục Yu Sang Pyo Kuk mặc khi gặp Ha Yeon,dành cho nữ. 
 V.viễn 
 !mua 214 
 Yu Sang Pyo Kuk Dam Hwa Rynn [Chân/Nữ] 
 
 0@ 
 Phục Ma Hoa Linh Phục 
 V.viễn 
 !mua 213 
 Trang phục Quân Đội [Nữ] 
 
 0@ 
 Trang phục Quân Đội trông rất ngầu 
 V.viễn 
 !mua 212 
 Áo choàng Siêu Nhân [Chân/Nữ] 
 
 0@ 
 Trang phục vui nhộn có thể thu hút mọi ánh nhìn. Sử dụng lệnh [/action] để biểu diễn tài năng! 
 V.viễn 
 !mua 211 
 Trang phục người Thái [Chân/Nữ] 
 
 0@ 
 Đây là bộ trang phục đấm bốc cổ truyền của người Thái mà Ngân Kiều Long sưu tầm được  
 V.viễn 
 !mua 210 
 Công Chúa [Chân/Nữ] 
 
 0@ 
 Công Chúa Búp Bê trong truyện cổ tích Búp Bê Nutcracker . Gõ lệnh nhảy múa [/nutcracker] 
 V.viễn 
 !mua 209 
 Kỵ Sĩ La Mã [Chân/Nữ] 
 
 0@ 
 Trang phục giáp sắt của các kỵ sĩ La Ma 
 V.viễn 
 !mua 208 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 207 
 Hoàng Kim Giáp (Nữ) 
 
 0@ 
 Áo choàng Đế Vương chỉ có trong những sự kiện đặt biệt 
 V.viễn 
 !mua 206 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 205 
 Hàn Lưu Đại Y [Chân/Nữ] 
 
 0@ 
 Áo khoác nam Thu Thiên Soái Khí Hàn Lãnh 
 V.viễn 
 !mua 204 
 Patin Sành Điệu [Chân/Nữ] 
 
 0@ 
 Patin – môn thể thao thú vị, pha chút mạo hiểm, thu hút nhiều giới trẻ̉. 
 V.viễn 
 !mua 203 
 Máu đỏ Mary [Chân/Nữ] 
 
 0@ 
 Từ bỏ trở thành người nhưng trở thành sự vĩnh cửu của cuộc sống... kiểm tra lọai trang phục này. Ngạc nhiên với sự khác biệt bằng [/surprise] 
 V.viễn 
 !mua 202 
 Trang phục tuổi Teen [Thần/Nữ] 
 
 0@ 
 Trang phục tưoi trẻ cho ngày hè sôi động 
 V.viễn 
 !mua 201 
 Rùa mùa xuân [Chân/Nữ] 
 
 0@ 
 Thức dậy từ chế độ ngủ đông và bắt đầu họat động. 
 V.viễn 
 !mua 200 
 Thỏ Phục Sinh 2014 [Chân/Nữ] 
 
 0@ 
 Trang phục mừng lễ phục sinh năm 2014. 
 V.viễn 
 !mua 199 
 Lỗ La La Phê Phong [Chân/Nữ] 
 
 0@ 
 Xông hơi cùng với bạn lolala. 
 V.viễn 
 !mua 198 
 Trang phục thuyền trưởng Hải Tặc [Nữ] 
 
 0@ 
 Bộ trang phục thời trang biển của những nữ Thuyền Trưởng với dòng máu thích phiêu lưu khám phá các vùng đất mới 
 V.viễn 
 !mua 197 
 Trang phục Hải Tặc [Nữ] 
 
 0@ 
 Bộ trang phục thời trang biển của những nữ Hải Tặc mạnh mẽ xinh đẹp và thích sự phiêu lưu ở biển khơi 
 V.viễn 
 !mua 196 
 Trang phục thời trang Biển [Nữ] 
 
 0@ 
 Một bộ bikini phong cách đầy tươi trẻ thích hợp cho các bạn gái đầy năng động và yêu thích sự quyến ru 
 V.viễn 
 !mua 195 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 194 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 193 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 192 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 191 
 Samba Hiệp Khách [Đấu/Nữ] 
 
 0@ 
 Lấy máu nóng của bạn ra! Tập hợp! Thêm vào Samba Carnival nào! 
 V.viễn 
 !mua 190 
 Rock star [Nữ] 
 
 0@ 
 Rock Star trong truyền thuyết, vũ đạo và tiếng ca của anh ta là truyền kỳ tiêu chí. Hiệu lệnh nhảy múa là /moonwalk. 
 V.viễn 
 !mua 189 
 Trang phục cổ vũ màu đỏ [Nữ] 
 
 0@ 
 Trang phục cổ vũ của Nữ có thể dùng lệnh /gogogo để thấy hiệu ứng đẹp mắt 
 V.viễn 
 !mua 188 
 Samba Hiệp Khách [Nhiệt/Nữ] 
 
 0@ 
 Lấy máu nóng của bạn ra! Tập hợp! Thêm vào Samba Carnival nào! Hiệu lệnh nhảy múa là /samba 
 V.viễn 
 !mua 187 
 Tùng Lâm Yêu Tinh [Chân/Nữ] 
 
 0@ 
 Cùng với Tiên trong tháng Năm Xanh 
 V.viễn 
 !mua 186 
 Yêu thiên nhiên [Nữ] 
 
 0@ 
 Yêu Trái Đất từ trong trái tim của bạn 
 V.viễn 
 !mua 185 
 Thảo Môi Ấu Trĩ Phục [Nữ] 
 
 0@ 
 Trang phục của nữ sinh nhỏ trong nhà trẻ Nhiệt Huyết, lưng đeo túi dâu tây nhỏ rất đáng yêu. 
 V.viễn 
 !mua 184 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 183 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 182 
 Trang phục lặn 
 
 0@ 
 Mùa hè nóng nực...nhảy xuống biển~ Dành cho nữ 
 V.viễn 
 !mua 181 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 180 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 179 
 Misil Vương Phi 
 
 0@ 
 Misil Vương Phi là 1 nhân vật đặc biệt bộ phim Nữ Vương Seon Duk, 1 vương phi đầy dã tâm, dung nhan tuyệt trần và có tài lãnh đạo. 
 V.viễn 
 !mua 178 
 YG Cặp đôi Tee [Nữ] 
 
 0@ 
 Hợp thời trang hot nhất chỉ dành cho các cặp vợ chồng! Dành cho nữ. 
 V.viễn 
 !mua 177 
 Cổ Đồng Mật Phong [Đấu/Nữ] 
 
 0@ 
 Chiếc áo thời trang Ong Mật có màu đồng. Trông bạn rất giống một chú ong Mật mùa xuân ngọt ngào! 
 V.viễn 
 !mua 176 
 Ngân Dạng Mật Phong [Nhiệt/Nữ] 
 
 0@ 
 Chiếc áo thời trang Ong Mật có màu bạc. Trông bạn rất giống một chú ong Mật mùa xuân ngọt ngào! 
 V.viễn 
 !mua 175 
 Nữ hải quân 
 
 0@ 
 Mùa hè HK! Đại dương, Du lịch, va thời trang Hải quân! 
 V.viễn 
 !mua 174 
 Cổ Điển [Nữ] 
 
 0@ 
 Trang phục sành điệu mang nét đẹp cổ điển. Lệnh nhảy [/disco] 
 V.viễn 
 !mua 173 
 Tiểu Tình Lữ [Nữ] 
 
 0@ 
 Trang phục Tiểu Tình Lữ, cho dù là vui vẻ hay đau buồn đều ở bên cạnh bạn 
 V.viễn 
 !mua 172 
 Áo choàng Trượt Băng [Nữ] 
 
 0@ 
 Mùa tuyết trắng lại đến rồi! Đến Băng Thiên Tuyết Địa trượt băng thôi! 
 V.viễn 
 !mua 171 
 Áo choàng Trượi Tuyết [Nữ] 
 
 0@ 
 Giáng Sinh mặc áo trựot tuyết thì còn gì hơn. Giành cho Nữ 
 V.viễn 
 !mua 170 
 Áo choàng thời trang 
 
 0@ 
 ... 
 V.viễn 
 !mua 169 
 Christine [Nữ] 
 
 0@ 
 Giọng nữ cao đứng đầu của nhà hát Paris vì tình yêu mà dũng cảm bảo vệ hạnh phúc của mình 
 V.viễn 
 !mua 168 
 Khoái Đả Toàn Phong [Nữ] 
 
 0@ 
 Mỹ nữ áo dài đến từ Trung Quốc, trang phục Nữ Tính Các Đấu Gia đỉnh nhọn. 
 V.viễn 
 !mua 167 
 Trang phục Thợ Lặn [Nữ] 
 
 0@ 
 Tựa như nàng tiên cá bơi lội trong biển xanh, tư thế bơi uyển chuyển làm mê hoặc lòng người 
 V.viễn 
 !mua 166 
 Trang phục Hải Quân [Nữ] 
 
 0@ 
 Trang phục thiếu nữ thủy thủ minh tinh trong biển xanh 
 V.viễn 
 !mua 165 
 Áo choàng Mèo Kitty trắng [Nữ] 
 
 0@ 
 Mèo Kitty ai cũng thích. Dùng lệnh /meomeo để có hiệu ứng! Giành cho Nữ 
 V.viễn 
 !mua 164 
 Tái Ngoại Cô Nương [Nữ] 
 
 0@ 
 Lang hữu tình, trang phục biểu thị tình cảm mà chàng trai du mục tặng cho người mình yêu (nữ) (Phê phong hạn chế thời gian) 
 V.viễn 
 !mua 163 
 Lưu Kim Mật Phong [Chân/Nữ] 
 
 0@ 
 Chiếc áo thời trang Ong Mật có màu vàng. Trông bạn rất giống một chú ong Mật mùa xuân ngọt ngào! 
 V.viễn 
 !mua 162 
 Trang phục Khu Vừon Sao Băng [Nữ] 
 
 0@ 
 Trang phục chính của các cô gái trong bộ phim Vừon Sao Băng. 
 V.viễn 
 !mua 161 
 Công chúa Nguyệt Ma  
 
 0@ 
 Trang phục Ma Công Chúa của Ảm Nguyệt Vương Quốc. Mỹ nữ Ma Giới không ai không biết, không ai không hiểu. 
 V.viễn 

Trang 0 của 2 | 0 1 2 |