Shop HELLO|Shop Mãnh Long

Tất cả

Kỳ phẩm

Thuốc Nam Lâm

Trang bị

Áo choàng nữ

Áo choàng nam


Lệnh mua
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 1 
 Đại Thanh Sư Tử Hống (50) 
 
 0@ 
 Truyền tin toàn bộ máy chủ.Dùng lệnh /roar2 [ nội dung] để sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 5 
 Phúc vận phù (15%)  
 
 0@ 
 Làm tăng tỷ lệ thành công lên 15%, không thể giao dịch 
 V.viễn 
 !mua 6 
 Phúc vận phù (20%)  
 
 0@ 
 Làm tăng tỷ lệ thành công lên 20%, (dịch thuật trong game sai) không thể giao dịch 
 V.viễn 
 !mua 7 
 Giải thạch phù 
 
 0@ 
 Xóa 1 dòng hợp thành cuối cùng của vật phẩm, chỉ sử dụng cho vật phẩm chưa cường hóa 
 V.viễn 
 !mua 8 
 Treo shop offline 
 
 0@ 
 Sau khi đã treo xong @shop, bấm lệnh !treoshop. Sử dụng item này, có thể treo shop khi offilne cho đến khi đăng nhập trở lại
Không thể giao dịchKhông hỗ trợ giao dịch qua Acc khác nếu mua nhầm 
 30 ngày 
 !mua 9 
 Trường bạch sơn sâm 
 
 0@ 
 Tẩy toàn bộ điểm khí công của nhân vật 
 V.viễn 
 !mua 10 
 Rương thời phong (30 ngày) 
 
 0@ 
 Mở rộng túi đồ thêm 30 ông trống. Bấm chuột phải để bật tắt. Thời hạn 30 ngày
Sau khi sử dụng thì tắt túi đồ mở lại sẽ thấy túi phụ 
 30 ngày 
 !mua 11 
 Chữ HỒ 
 
 0@ 
 1 trong 4 chữ Hiệp Khách Giang Hồ 
 V.viễn 
 !mua 14 
 Xuyên Châm Dẫn Tuyến 
 
 0@ 
 Sau khi sử dụng có thể thay đổi giới tính của y phục 
 V.viễn 
 !mua 15 
 Chí tốn nhiệt huyết phù (30 ngày) 
 
 0@ 
 Chỉ có khả năng hồi sinh tại chỗ khi bị quái vật tấn công!
Các dịch thuật trong game không có tac dụng 
 V.viễn 
 !mua 18 
 Bùa thuẫn giáp thần thú 
 
 0@ 
 Bùa chú đặc biệt có thể sửa đổi hình dáng của thần thú. Các pet Sói không thể sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 19 
 Bùa đổi tên 
 
 1,000@ 
 Bùa chú có thể thay đổi tên của mình, nhấn phím phải chuột thì có thể sử dụng được 
 V.viễn 
 !mua 20 
 Thẩm mỹ viện 
 
 0@ 
 Thay đổi kiểu tóc như đi thẩm mỹ viện 
 V.viễn 
 !mua 21 
 Thuốc nhuộm tóc 
 
 0@ 
 Thay đổi màu tóc như đi thẩm mỹ viện 
 V.viễn 
 !mua 23 
 Đổi màu nick name 
 
 0@ 
 Làm cho tên của nhân vật nhấp nháy, đổi màu 
 V.viễn 
 !mua 24 
 Biểu tượng nick name 
 
 0@ 
 Thêm 1 biểu tượng vào bên cạnh tên nhân vật 
 V.viễn 
 !mua 25 
 Pháo hoa (50) 
 
 0@ 
 Item bán pháo hoa để giải trí. 50 lần sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 26 
 Áo Môn Phái cấp 4 
 
 0@ 
 Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang,áo cấp 4 5 6 là như nhau (môn phái <6 vẫn có thể mặc) 
 V.viễn 
 !mua 27 
 Áo Môn Phái cấp 5 
 
 0@ 
 Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang,áo cấp 4 5 6 là như nhau (môn phái <6 vẫn có thể mặc) 
 V.viễn 
 !mua 28 
 Áo Môn Phái cấp 6 
 
 0@ 
 Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang,áo cấp 4 5 6 là như nhau (môn phái <6 vẫn có thể mặc) 
 V.viễn 
 !mua 29 
 Long miêu 
 
 0@ 
 Tăng khí công 2, 80 máu và 500 nội công 
 V.viễn 
 !mua 30 
 Thần điêu 
 
 0@ 
 Tăng 14% CLVC, 80 chính xác và 200 nội công 
 V.viễn 
 !mua 31 
 Truy phong báo 
 
 0@ 
 Tăng 7 TC, 80 chính xác và 200 nội công 
 V.viễn 
 !mua 32 
 Phách thiên hổ 
 
 0@ 
 Tăng 6 PT, 10 né tránh và 100 máu 
 V.viễn 
 !mua 33 
 Lam Lang 
 
 0@ 
 Tăng 35 ULPT, 10 né tránh và 100 máu 
 V.viễn 
 !mua 34 
 Huyết Lang 
 
 0@ 
 Tăng 7 TC, 50 máu và 200 nội công 
 V.viễn 
 !mua 35 
 Kim Lang 
 
 0@ 
 Tăng 14% CLVC, 50 máu và 200 nội công 
 V.viễn 
 !mua 36 
 Võ Công Bí Truyền Thư (Thám Hoa Hôn Pháp) 
 
 0@ 
 Học kỹ năng kết hôn (tấn công - tăng 10% khi party cùng người yêu), chuột phải để học, Alt-L để sử dụng. Không thể giao dịch 
 V.viễn 
 !mua 37 
 Võ Công Bí Truyền Thư (Uyên Ương Nhất Thức) 
 
 0@ 
 Học kỹ năng kết hôn (hỗ trợ), chuột phải để học, Alt-L để sử dụng. Không thể giao dịch 
 V.viễn 
 !mua 38 
 Yêu Hóa Ma Võ (Tươi sống)(nhỏ) 
 
 100@ 
 AT +40,DEF +40, CLVC +5%, HP +300 , EXP +10% Trong 2 giờ 
 V.viễn 
 !mua 39 
 Yêu Hóa Ma Võ (Tươi sống)(đ.biệt) 
 
 2,000@ 
 AT +40,DEF +40, CLVC +5%, HP +300 , EXP +10% trong vòng 24 giờ 
 V.viễn 
 !mua 40 
 Yêu hoa thanh thảo (2 giờ ) 
 
 10@ 
 AT +30 trong vòng 2 giờ  
 V.viễn 
 !mua 41 
 Yêu hoa thanh thảo (24 giờ ) 
 
 200@ 
 AT +30 trong vòng 24 giờ 
 V.viễn 
 !mua 42 
 Yêu Hóa Ma Võ (Gậy cổ vũ)(nhỏ) 
 
 100@ 
 AT +40,DEF +40, CLVC +5%, HP +300 , EXP +10% Trong 2 giờ 
 V.viễn 
 !mua 43 
 Yêu Hóa Ma Võ (Gậy cổ vũ)(đ.biệt) 
 
 2,000@ 
 AT +40,DEF +40, CLVC +5%, HP +300 , EXP +10% trong vòng 24 giờ 
 V.viễn 
 !mua 44 
 Yêu hoa ma vũ (24 giờ ) 
 
 1,200@ 
 AT +30,DEF +30,CLVC +3%, EXP 5% trong vòng 24h 
 V.viễn 
 !mua 45 
 Đại chiến thần đan 
 
 500@ 
 Trong 1 giờ ,DEF 10%, AT 10%, CLVC 5%, ULPT 10%,giảm sát thương 30 điểm , tăng 700HP. 
 V.viễn 
 !mua 47 
 Chu Tước Hoàn 
 
 500@ 
 10% def, 10% AT, 5% CLVC, 10% ULPT, Vũ khí +2 , Trang bị +1 trong 1 giờ 
 V.viễn 
 !mua 50 
 Bồi nguyên đan ( Đại ) 
 
 0@ 
 Tăng 700 HP trong vòng 60 phút, 8 lần sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 51 
 Ngũ Sắc Thần Đan 
 
 0@ 
 10% công lực, phòng thủ 10%, tăng 12 công lực, tăng 12 phòng thủ, tăng 300 sinh mệnh trong 1 giờ, sử dụng 1 lần 
 V.viễn 
 !mua 54 
 Kẹo 
 
 0@ 
 Nếu sử dụng thì sẽ nhận được hiệu quả lực tấn công và sức phòng thủ tăng 10 trong 20 phút 
 V.viễn 
 !mua 55 
 Kim Long Chỉ Thêu (24 giờ) 
 
 800@ 
 Tất cả khí công +3, tăng 40% kinh nghiệm, 7% tấn công vũ khí,12% kỹ năng sát thương, 12% phòng thủ, 600 Hp, 400 Mp. 
 V.viễn 
 !mua 56 
 Bích Long Chỉ Thêu (24 giờ) 
 
 700@ 
 Tất cả khí công +3, tăng 40% kinh nghiệm, 5% tấn công vũ khí,10% kỹ năng sát thương, 10% phòng thủ, 500 Hp, 300 Mp 
 V.viễn 
 !mua 57 
 Xích Long Chỉ Thêu (24 giờ) 
 
 600@ 
 Tất cả khí công +3, tăng 20% kinh nghiệm, 5% tấn công vũ khí,10% kỹ năng sát thương, 10% phòng thủ, 500 Hp, 300 Mp. 
 V.viễn 
 !mua 58 
 Bạch Long Chỉ Thêu (24 giờ) 
 
 500@ 
 Tất cả khí công +3, tăng 20% kinh nghiệm 
 V.viễn 
 !mua 59 
 Hắc Long Chỉ Thêu (24 giờ) 
 
 0@ 
 Tăng 5% tấn công vũ khí, 10% kỹ năng sát thương,10% phòng thủ, 500 Hp, 300 Mp 
 V.viễn 
 !mua 60 
 Áo Môn Phái cấp 7 - Môn chủ - nam chính 
 
 0@ 
  Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang 
 V.viễn 
 !mua 61 
 Áo Môn Phái cấp 7 - Môn chủ - nữ chính 
 
 0@ 
  Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang 
 V.viễn 
 !mua 62 
 Áo Môn Phái cấp 7 - Môn chủ - nam tà 
 
 0@ 
  Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang 
 V.viễn 
 !mua 63 
 Áo Môn Phái cấp 7 - Môn chủ - nữ tà 
 
 0@ 
  Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang 
 V.viễn 
 !mua 64 
 Áo Môn Phái cấp 7 - Thành viên - nam chính 
 
 0@ 
  Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang 
 V.viễn 
 !mua 65 
 Áo Môn Phái cấp 7 - Thành viên - nữ chính 
 
 0@ 
  Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang 
 V.viễn 
 !mua 66 
 Áo Môn Phái cấp 7 - Thành viên - nam tà 
 
 0@ 
  Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang 
 V.viễn 
 !mua 67 
 Áo Môn Phái cấp 7 - Thành viên - nữ tà 
 
 0@ 
  Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang 
 V.viễn 
 !mua 68 
 Bùa thúy ngọc (vũ khí) 
 
 0@ 
 Item này dùng để cường hóa vũ khí , nếu thất bại sẽ bị giảm cường hóa 2 mà không mất vật phẩm. 
 V.viễn 
 !mua 69 
 Bùa thúy ngọc (phòng ngự) 
 
 0@ 
 Item này dùng để cường hóa trang bị, nếu thất bại sẽ bị giảm cường hóa 2 mà không mất vật phẩm. 
 V.viễn 
 !mua 70 
 Thái Cực Thần Đơn (1) (4h) 
 
 0@ 
 +15% lực công kích, 15% sức phòng ngự, 300 HP, 300 MP, exp 10% 1 lần dùng (4h) 
 V.viễn 
 !mua 489 
 Nghịch chiến cuồng đan (12) (2h) 
 
 2,000@ 
 20% attack, 15% CLVC, 20 CX, 20 Ne, HP MP 200 
 V.viễn 
 !mua 497 
 Long lân thần đan (12) (2h) 
 
 500@ 
 Phòng thủ +20%,CLVC+10%,đánh trúng +20,né tránh+20,HP+500,EXP+20%,thời hạn 2h (Giờ Online),(SL: 12) 
 V.viễn 
 !mua 501 
 Bùa thúy ngọc (vũ khí) 
 
 200@ 
 Bùa cường hóa vũ khí 1~3 <+10 rớt giữ nguyên chỉ số CH hiện tại 
 V.viễn 
 !mua 502 
 Bùa thúy ngọc (phòng ngự) 
 
 200@ 
 Bùa cường hóa trang bị 1~3<+10 rớt giữ nguyên chỉ số CH hiện tại 
 V.viễn 
 !mua 503 
 Chí Tôn Hỏa Dương(12) 
 
 1,200@ 
 attack 15%, def 15% , EXP 40%, HP 1000 , CLVC 10% , ULPT 10% - 2 giờ 
 V.viễn 
 !mua 504 
 Heo Tài Trư (4h) (1) (2h) 
 
 2,000@ 
 x2 exp (pill exp),drop, KI, thăng thiên tác dụng 4 tiếng. Max pill exp của Server thì không tác dụng thêm 
 V.viễn 
 !mua 508 
 Kim Cang Phu 
 
 2,000@ 
 Bùa cường hóa vũ khí +11 +12 +13 +14 +15 , thất bại về 0 , không mất vật phẩm 
 V.viễn 
 !mua 509 
 Cây boss nhỏ (7), nên mua 
 
 500@ 
 Thả ngẫu nhiên 7 boss nhỏ, tỉ lệ boss lớn thấp 
 V.viễn 
 !mua 510 
 Cây boss lớn (3) 
 
 300@ 
 Thả ngẫu nhiên 3 boss lớn, tỉ lệ boss lớn cao 
 V.viễn 
 !mua 511 
 Mèo tài phú (2h) (1) 
 
 300@ 
 Tăng 20% exp, drop,40% gold, HP+100 trong 2 giờ 
 V.viễn 
 !mua 513 
 Bùa Thiên Tôn 
 
 0@ 
 Tăng +1 ~ +3 thuộc tính Vũ Khí 
 V.viễn 
 !mua 514 
 Bùa Nhiệt Địa 
 
 0@ 
 Tăng +1 ~ +3 thuộc tính Trang bị 
 V.viễn 
 !mua 617 
 Tịnh Tâm Chay(12) (2h) 
 
 400@ 
 Xóa tan bóng đêm.^Tất cả khí công+2, Tấn công võ công+10%, Né tránh+5%,^HP+100 trong 2 giờ (12 lần sử dụng) 
 V.viễn 
 !mua 618 
 Cục gì đó(10) (1h) 
 
 0@ 
 Tấn công +25 , HP +100 
 V.viễn 
 !mua 619 
 Kẹo luyện cấp (1) (6h) 
 
 300@ 
 Tấn công +50, Def +100, CVLC 10%, EXP +40%, hp +500 mp +500 trong 6 giờ 
 V.viễn 
 !mua 620 
 Kẹo PK (1) (6h) 
 
 400@ 
 Tấn công +100, Def +50, Né +10, CLVC +10%, ULPT +100, HP+800 trong 6 giờ 
 V.viễn 
 !mua 621 
 Sắc màu thần bí (4h) 
 
 0@ 
 HP + 300 , Khí công +1 
 V.viễn 
 !mua 627 
 Trang Phục Noel (Nữ) 
 
 0@ 
 Cường hóa +99 
 V.viễn 
 !mua 628 
 Trang Phục Noel (Nam) 
 
 0@ 
 Cường hóa +99 
 V.viễn 
 !mua 641 
 Chữ S (event) 
 
 270@ 
 Dùng để ghép thành X - M A S 
 V.viễn 
 !mua 642 
 Sức phẩm kỹ thuật phù ( cao cấp ) 
 
 2,000@ 
 Tăng 20% gia công trang sức, Ngẫu nhiên tăng 1~3 gia công. Khi thất bại có khả năng mất trang sức. 
 V.viễn 
 !mua 643 
 Combo2 24 giờ 100% exp 
 
 2,200@ 
 Chí tôn hỏa dương (12), Long Lân Thần Đan(12), Kẹo train (4) + Pill exp 300% (2)(30 phút/1 cái) 
 V.viễn 
 !mua 644 
 Combo1 24 giờ 140% exp 
 
 3,000@ 
 Chí tôn hỏa dương (12), Long Lân Thần Đan(12), Kẹo train (4), kim long chỉ thêu(1) + Pill exp 300% (2)(30 phút/1 cái) 
 V.viễn 
 !mua 645 
 Nguyên liệu Trứng (Event) 
 
 600@ 
 Kết hợp với Bánh Ngày Tết để đổi phần thưởng 
 V.viễn 
 !mua 646 
 Mật Tịch 
 
 3,000@ 
 Dùng để đổi võ huân tại bát quái lão nhân, mỗi ngày 1 lần  
 V.viễn 
 !mua 648 
 Rurouni Kenshin [ThâÌn/Nam] 
 
 3,500@ 
 Tất cả khí công +3, exp +40%, Tấn công +100, Phòng thủ +100,CLVC +10%, HP +500, MP+300. [Thời giang hiệu ứng đến hết ngày 28-2-2019, mất dòng hiệu ứng ,chỉ còn lại áo] 
 V.viễn 
 !mua 649 
 Rurouni Kenshin [ThâÌn/Nữ] 
 
 3,500@ 
 Tất cả khí công +3, exp +40%, Tấn công +100, Phòng thủ +100,CLVC +10%, HP +500, MP+300. [Thời giang hiệu ứng đến hết ngày 28-2-2019, mất dòng hiệu ứng ,chỉ còn lại áo] 
 V.viễn 
 !mua 650 
 GioÒ hoa 
 
 400@ 
 GioÒ hoa 
 V.viễn 
 !mua 651 
 Bùa triệu hồi Chow Chow 
 
 2,500@ 
 Pet có thời hạn 7 ngày, khi mua sẽ khóa, kc3 , clvc 20%, ulpt 50, may mắn +5% 
 7 ngày 
 !mua 652 
 Bùa triệu hồi Dobermann 
 
 2,500@ 
 Pet có thời hạn 7 ngày, khi mua sẽ khóa, kc3 , HP + 800, ulpt 200, phòng ngự 200 (lỗi hiện thị ingame, vẫn có tác dụng đủ 4 dòng) 
 7 ngày 

Trang 0 của -0 | 0 |