Shop HELLO|Shop Mãnh Long

Tất cả

Kỳ phẩm

Thuốc Nam Lâm

Trang bị

Áo choàng nữ

Áo choàng nam


Lệnh mua
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 598 
 Huyết Lực Đơn 
 
 50@ 
 Tăng 5% HP trong 10 phút (Nam) -- được dùng chung các pill khác 
 V.viễn 
 !mua 599 
 Thiên Lực Đơn 
 
 25@ 
 Tăng 5% MP trong 10 phút (Nam) -- được dùng chung các pill khác 
 V.viễn 
 !mua 600 
 Chính Khí Thiên Hương Thang 
 
 50@ 
 Tăng 5% HP trong 10 phút (Nữ) -- được dùng chung các pill khác 
 V.viễn 
 !mua 601 
 Thần Tiên Phụ Ích Đơn 
 
 25@ 
 Tăng 5% MP trong 10 phút (Nữ) -- được dùng chung các pill khác 
 V.viễn 
 !mua 602 
 Hoắc Hương Chính Khí Tán 
 
 50@ 
 Hồi phục khỏi trạng thái trầm mặc 
 V.viễn 
 !mua 603 
 Đại Thanh Long Thang 
 
 50@ 
 Giảm 1/2 thời gian trạng thái đóng băng 
 V.viễn 
 !mua 604 
 Độc Hoạt Ký Sinh Thang 
 
 80@ 
 +100 HP trong 20 phút -- được dùng chung các pill khác 
 V.viễn 
 !mua 605 
 Tiểu Kiến Trung Thang 
 
 80@ 
 + 50 HP trong 30 phút -- được dùng chung các pill khác 
 V.viễn 
 !mua 606 
 Nhẫn Đông Đằng Địa Cốt Bì Thang  
 
 160@ 
 +100 HP,+100 MP trong 10 phút -- được dùng chung các pill khác 
 V.viễn 
 !mua 607 
 Chỉ Xuất Hoàn 
 
 3@ 
 Hồi phục 1200 HP -- dùng song song với các loại Kim Sang Dược 
 V.viễn 
 !mua 608 
 Vô hình độc 
 
 180@ 
 Giảm 100HP/3giây trong 15 giây 
 V.viễn 
 !mua 609 
 Hồng Triều Tán 
 
 260@ 
 Giảm 10%HP/3giây trong 30 giây 
 V.viễn 
 !mua 610 
 Quân Tử Tán 
 
 50@ 
 Giảm 5%MP/3giây trong 15 giây 
 V.viễn 
 !mua 611 
 Ích Vị Thăng Dương Thang 
 
 180@ 
 Ngăn chặn chất độc tạo thành chí mạng đối với nội công 
 V.viễn 
 !mua 612 
 Huyền Huân Hoàn 
 
 320@ 
 Giảm 20% lực công kích của đối phương trong 60 giây 
 V.viễn 
 !mua 613 
 Mộng Huyễn dược 
 
 230@ 
 Giảm 10% lực công kích của đối phương trong 60 giây 
 V.viễn 
 !mua 614 
 Mê Hồn Tán 
 
 320@ 
 Giảm 20% sức phòng ngự của đối phuong trong 60 giây 
 V.viễn 
 !mua 615 
 Đại bổ hoàn 
 
 180@ 
 Giải Công kích bị suy yếu 
 V.viễn 
 !mua 616 
 Thân Triển Đại Bổ Thang 
 
 180@ 
 Giải phòng ngự bị suy yếu 
 V.viễn 

Trang 0 của -0 | 0 |